Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE PENTRU ANUL 2016


Comunicat de presă

Ceremonie de decernare: 13 decembrie 2018, ora 10

Aula Academiei Române

Academia Română va decerna joi, 13 decembrie 2018, premiile care recompensează cele mai bune lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2016. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale. Laureații vor fi premiați de către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române.

Academia Română acordă, începând cu acest an, un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalităţi din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia informației. Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 2016 au fost acordate 70, unui număr de 94 de lucrări sau grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de colective de autori.

O noutate este înființarea premiului „Petre Sergescu“, destinat recompensării celei mai valoroase lucrări de istoria științei, premiu care va fi atribuit în urma consultării și votului tuturor secțiilor de științe din Academia Română. Premiul a fost înființat atât pentru a semnala importanța pe care științele o au în dezvoltarea societății contemporane, cât și pentru a cinsti memoria unor savanți cu contribuții esențiale, pornind de la preceptul exprimat de Auguste Comte, potrivit căruia „Nu cunoaștem complet o știință atâta timp cât nu-i știm istoria“.

Istoricul Premiilor Academiei Române, inițiate prin donație de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în 1863, încă înainte de înființarea însăși a instituției academice, și Regulamentul actual de acordare sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa:

http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2016 poate fi consultată mai jos.

Biroul de presă al Academiei Române

I. FILOLOGIE ŞI LITERATURĂ

1. Premiul „Timotei Cipariu“

Lucrarea: The Syntax of Old Romanian, Oxford University Press

Editori: Gabriela Pană Dindelegan*; Martin Meiden (Anglia)

2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“

Lucrarea: Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice

Autor: Vasile Bahnaru

3. Premiul „Ion Creangă“

Romanul: Salutări lui Troţki

Autor: Dumitru Crudu

4. Premiul „Titu Maiorescu“

Lucrarea: Fabrica de geniu. Naşterea unei mitologii a productivităţii literare în cultura română (1825-1875)

Autor: Adrian Tudurachi

5. Premiul „Lucian Blaga“

Ediția: Ion Vinea, Opere, vol. X: Publicistică (1935-1940)

Autori: Elena Zaharia-Filipaş şi Magdalena Răduţă

6. Premiul „Mihai Eminescu“

Volumul: Executare silită

Autor: Ion Cocora

7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă

II. Ştiinţe istorice ŞI arheologie

  1. Premiul „Vasile Pârvan“

  1. Lucrarea: Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente şi relaţii interculturale

Autor: Neculai Bolohan

  1. Lucrarea: Pannonia, Dacia and Moesia in the Ancient Geographical Sources

Autor: Florin-Gheorghe Fodorean

2. Premiul „A.D. Xenopol“

Lucrarea: Tărtăria rediviva

Autor: Sabin Adrian Luca

3. Premiul „Nicolae Iorga“

Lucrarea: Gīwargīs I. (660-680). Ostsyriche Christologie in Früchislamicher Zeit

Autor: Cătălin-Ştefan Popa

4. Premiul „Mihail Kogălniceanu“

a) Lucrarea: Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea)

Autor: Mariana Şlapac (Republica Moldova)

b) Lucrarea: Unelte agricole din Moldova medievală

Autor: George Bilavschi

5. Premiul „Nicolae Bălcescu“

a) Lucrarea: Meşteşug, artă, document. Cahlele din Ţara Românească (secolele XIV-XVII)

Autor: Maria-Venera Rădulescu

6. Premiul „Dimitre Onciul“

Lucrarea: Calendare şi almanahuri româneşti din Bucovina (1811-1918). Contribuţia lor la propăşirea cultural-naţională a românilor bucovineni

Autor: Vasile I. Schipor

7. Premiul „George Bariţiu“

Lucrarea: Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale

Autori: Ioan Chindriş*, Niculina Iacob, Eva Mârza*, Acca Elisabeta Tatay*, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi

8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“

Lucrarea: Hotarul de nord al Moldovei (de la formare, în secolul al XIV-lea, până la statornicirea lui pe Ceremuş, Colacin şi Nistru)

Autor: Alexandru Pînzar

III. ŞTIINŢE MATEMATICE

1. Premiul „Simion Stoilow“

Grupul de lucrări: Sisteme neliniare de ecuaţii în modelarea matematică a cristalelor lichide

Autor: Arghir Dani Zărnescu

2. Premiul „Gheorghe Ţiţeica“

Lucrarea: Moduli of Sheaves Supported on Quartic Space Curves

Autori: Jinwon Choi (Korea), Kiryong Chung (Korea) şi Mario Maican

3. Premiul „Gheorghe Lazăr“

a) Grupul de lucrări: Rezultate în teoria algebrelor Frobenius

Autor: Laura Elena Năstăsescu

b) Grupul de lucrări: Algoritmi de algebră computaţională

Autor: Bogdan Ichim

4. Premiul „Spiru Haret“

Lucrarea: Boundary Value Problems for Systems of Differential, Difference and Fractional Equations – Positive Solutions

Autori: Rodica Luca, Johnny Henderson (USA)

5. Premiul „Dimitrie Pompeiu“

Grupul de lucrări: Inegalităţi funcţionale de tip Hardy şi aplicaţii

Autor: Cristian Mihai Cazacu

6. Premiul „Petre Sergescu“

Lucrările: Nicolae Coculescu, o viaţă printre stele și Astronomia şi Academia Română

Autor: Magda Stavinschi

7. Premiul „Grigore C. Moisil“ Nu se acordă

IV. ŞTIINŢE fizice

1. Premiul „Constantin Miculescu“

a) Lucrarea: Improving the shear wave velocity structure beneath Bucharest (Romania) using ambient vibrations

Autori: Elena Florinela Manea şi Mircea Radulian

b) Grupul de lucrări: Studii privind materialele nanostructurate cu aplicaţii în fotonică

Autor: Monica Focșan

2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

a) Lucrarea: A MHD invariant and the confinement regimes in a tokamak

Autori: Mădălina Vlad şi Florin Spineanu

b) Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul teoretic al proprietăţilor optice neliniare ale gropilor cuantice şi ale punctelor cuantice sub acţiunea diferitelor câmpuri externe şi a impurităţilor

Autor: Doinița Bejan

3. Premiul „Ştefan Procopiu“

a) Grupul de lucrări: Transfer de sarcină la interfețe corelat cu structura electronică, ordonarea feroică și activitatea chimică sau catalitică, caracterizat prin tehnici de știința suprafețelor

Autor: Liviu Cristian Tănase

b) Lucrarea: Contribuții la dezvoltarea unor structuri complexe cu aplicații în conversia fotovoltaică a energiei solare în electronica transparentă

Autor: Cristina Beșleagă-Stan

4. Premiul „Horia Hulubei“

a) Grupul de lucrări: Aplicații ale metodelor fizicii nucleare la studii de arheometrie

Autor: Roxana Bugoi

b) Grupul de lucrări: Studii de metrologia radiațiilor ionizante: identificarea, validarea și optimizarea de noi metode complementare de cuantificare

Autor: Mihai Răzvan Ioan

c) Grupul de lucrări: Studii teoretice privind nucleele grele și supragrele

Autor: Andreea Ioana Budaca

5. Premiul „Radu Grigorovici“

a) Grupul de lucrări: Efectul superradiativ în rețeaua bidimensională de fosforenă în câmp magnetic perpendicular

Autor: Bogdan Ostahie

b) Grupul de lucrări: Studii de mecanică statistică cu aplicații la sisteme de particule în interacție

Autor: Dragoș Anghel

V. ŞTIINŢE CHIMICE

1. Premiul „Costin D. Neniţescu“

Grupul de lucrări: Sinteza multicomponent a pirolochinoxalinelor şi pirolobenzimidazolilor

Autori: Călin Deleanu, Alina Nicolescu şi Florentina Georgescu

2. Premiul „I. G. Murgulescu“

Grupul de lucrări: Nanomateriale oxidice: sinteză, caracterizare şi aplicaţii

Autori: Greta Mihaela Socoteanu, Maria-Susana Mihaiu, Paul Cristian Chesler şi Cristian Ovidiu Hornoiu

3. Premiul „Gheorghe Spacu“

a) Grupul de lucrări: Contribuţii în chimia organometalică a metalelor şi semimetalelor

Autor: Gabriela Nemeş

b) Grupul de lucrări: Liganzi şi polimeri de coordinare cu unităţi siloxanice

Autori: Fernanda Mirela Zaltariov

4. Premiul „Nicolae Teclu“

Grupul de lucrări: Derivaţi de grafenă cu proprietăţi catalitice şi electrocatalitice

Autori: Stela Pruneanu şi Crina Socaci

5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“

a) Grupul de lucrări: Multifuncţionalizarea fizică şi chimică a unor suprafeţe polimerice pentru realizarea de biomateriale

Autor: Elena Stoleru

b) Grupul de lucrări: Materiale oxidice nanostructurate cu aplicabilitate în tehnologii de purificare şi protecţia mediului

Autor: Petronela Pascariu

VI. ŞTIINŢE BIOLOGICE

1. Premiul „Emil Racoviţă“

Lucrarea: Chiroptera – Mammalia, Vol. XVI, fasc.3

Autori: Dumitru Murariu*, Gabriel Chişamera, Dragoş Ştefan Măntoiu şi Irina Pocora

2. Premiul „Grigore Antipa“

Grupul de lucrări în domeniul zoonozelor şi vectorilor acestora

Autor: Andrei Daniel Mihalca

3. Premiul „Emanoil Teodorescu“

Lucrarea: Metaboliţi secundari din plante

Autor: Lăcrămioara Oprică

4. Premiul „Nicolae Simionescu“

Grupul de lucrări privind studiul mecanismelor celulare şi moleculare ale nocicepţiei şi

termorecepţiei în sistemul nervos periferic

Autor: Alexandru Babeş

VII. ŞTIINŢE GEONOMICE

1. Premiul „Grigore Cobălcescu“

Lucrarea: Hidrogeologia carstului din Munţii Apuseni

Autor: Iancu Orăşeanu

2. Premiul „Gheorghe Munteanu- Murgoci“

Lucrarea: New relations of water saturation’s calculus from well logs

Autori: Ion Mălureanu, Tudor Boacă şi Daniela-Doina Neagu

3. Premiul „Ludovic Mrazec“

a) Lucrarea: Origin and evolution of the South Carpathians basement (Romania): a zircon and monazite geochronologic study of its Alpine sedimentary cover

Autori: Adriana M. Stoica, Mihai N. Ducea*, Relu Dumitru Roban şi Denisa Jianu

b) Lucrarea: CI-rich hydrous mafic mineral assemblages in the Highiş massif, Apuseni Mountains, Romania

Autori: Bernard Bonin (Franţa) şi Mihai Tatu

4. Premiul „Ştefan Hepites“

a) Lucrarea: Lateral detachment in progress within the Vrancea slab (Romania): interferences from intermediate-depth seismicity patterns

Autori: Horia Mitrofan, Mirela-Adriana Anghelache, Florina Chitea, Alexandru Damian, Nicoleta Cadicheanu şi Mădălina Vişan

b) Lucrarea: Paleomagnetism of the Upper Miocene-Lower Pliocene lavas from the East Carpathians: contribution to the palaosecular variation of geomagnetic field

Autori: Mădălina Vişan, Cristian G. Panaiotu*, Cristian Necula şi Anca Dumitru

5. Premiul „Simion Mehedinţi“

a) Lucrarea: Ţara Haţegului. Studiu de geografie regională

Autor: Gheorghe-Gavrilă Hognogi

b) Lucrarea: Resursele de apă din sistemul hidrografic Timiş-Bega. Geneză, regimuri hidrografice şi riscuri hidrice

Autor: Andreea-Mihaela Arba

VIII. ŞTIINŢE tehnice

1. Premiul „Traian Vuia“

Lucrarea: Multiscale modelling in sheet metal forming

Autori: Dan Sorin Comşa, Mihai Gologan, Paul van Houte (Belgia), Albert van Bael (Belgia), Jerzy Gawad (Belgia), Philip Eyckens (Belgia), Philip Eyckens (Belgia), Arthur Schwarzer (Germania) şi Abdolvahed Kami (Iran)

2. Premiul „Aurel Vlaicu“

Grupul de lucrări: Metode analitice aproximative optimale în studiul dinamic al unor tipuri de fluide ne-Newtoniene

Autori: Remus-Daniel Ene, Prof. Vasile Marinca* şi Valentin-Bogdan Marinca

3. Premiul „Anghel Saligny“

Grupul de lucrări: Robustness of Steel Building Structures

Autori: Florea Dinu şi Ioan Mărginean

4. Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă

5. Premiul „Henri Coandă“ – Nu se acordă

IX. ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“

Lucrarea: Comparative study of the mineral composition of beef steak and pork chops depending on the thermal preparation method

Autori: Gheorghe Goran, Liliana Tudoreanu, Elena Rotaru şi Victor Crivineanu

2. Premiul „Traian Săvulescu“ – nu s-a acordat

a) Lucrarea: Citopatologie cutanată câine şi pisică – partea a II-a

Autori: Carmen Negoiţă şi Valentina Negoiţă

b) Lucrarea: Patologia albinei melifere

Autori: Stelian Asiminei, Gheorghe Solcan, Vasile Secaşiu, Mircea Mitroiu, Gheorghe Puchianu, Elena Isan, Ştefania Anderco şi Gheorghe Dobre

c) Lucrarea: Vaccine-induced rabies case in a cow (Bos taurus): molecular characterisation of vaccine strain in brain tissue

Autori: Vlad Vuţă, Evelyne Picard Meyer (Franţa), Emmanuelle Robardet (Franţa), Gheorghe Bărboi, Răzvan Moţiu, Florica Bărbuceanu, Constantin Vlăgioiu, şi Cliquet Florence (Franţa)

3. Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“

a) Lucrarea: Biomasa – sursă alternativă de energie

Autori: Gheorghe Roman, Viorel Ion, Lenuţa Epure şi Adrian Băşa

b) Grupul de lucrări: Differentation of the rye and wheat flour as well as mixtures by using the kinetics of Karl Fischer water titration

Autori: Daniel Hădărugă*, Corina Costescu, Laura Corpaş, Nicoleta Hădărugă şi Heinz Isengard (Germania)

c) Grupul de lucrări: Nano encapsulation competitiveness of omega-3 fatty acids and correlations of thermal analysisi and Karl Fisher water titration for European anchovy (Engraulis encrasicolus L) oil/ Beta-cyclodextrin complexes

Autori: Mustafa Unlusain (Turcia), Nicoleta Hădărugă*, Gerline Rusu şi Alexandra Gruia

4. Premiul „Marin Drăcea“ – Nu se acordă

X. ŞTIINŢE Medicale

1. PremiulIuliu Haţieganu“

a) Lucrarea: Tratat de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatică şi Transplant Hepatic

Autori: Irinel Popescu (coordonator), Fulger Lazăr, Cornel Iancu şi Dana Tomescu

b) Lucrarea: Ultrasonografia în practica clinică

Autori: Radu Ion Badea*, Monica Platon Lupşor şi Lidia Ciobanu

2. Premiul „Daniel Danielopolu“

a) Lucrarea: Medicina internă românească din a doua jumătate a secolului XX

Autori: Nicolae Baltă* şi Ion Bruckner

b) Lucrarea: Hepatic Elastography Using Ultrasound Waves

Editori: Ion Sporea şi Roxana Sirli

3. Premiul „Gheorghe Marinescu“

Lucrarea: Accidentul vascular cerebral cardioembolitic. Corelaţii neurocardiologice

Autori: Ileana Raluca Nistor, Leonida Gherasim şi Ovidiu Băjenaru

4. Premiul „Victor Babeş“

Lucrarea: Boli oculare de urgenţă

Autor: Marieta Dumitrache

5. Premiul „Constantin I. Parhon“

a) Lucrarea: Analiza fizică şi chimică a medicamentului

Autori: Zoltán Szabadai, Laura Zbârcea şi Lucreţia Udrescu

b) Lucrarea: Particularităţi ale comunicării în medicină

Autori: Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, Angela Podariu, Laura Rusu şi Alin Faur

6. Premiul „Ştefan S. Nicolau“

Lucrarea: Glomerulopatiile

Autori: Gabriel Mircescu, Eugen Mandache, Simona Stancu, Ismail Gener, Ionel Alexandru Checheriţă, Iuliana Andreiana, Sergiu Dumitrache, Cristina Căpuşă, Liliana Gârneaţă, Ligia Petrescu, Andreea Andronesi şi Gabriel Ştefan

XI. ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

Ştiinţe economice

1. Premiul „Petre S. Aurelian“

Lucrarea: Abordări moderne ale managementului previzional al organizaţiilor economice

Autori: Marin Andreica, Mădălina Ecaterina Popescu şi Dragoş Micu

2. Premiul „Virgil Madgearu“

Lucrarea: Descompunerea şi recompunerea structurilor industriale din România. Repere de strategie

Autori: Luminiţa Chivu, Constantin Ciutacu şi George Georgescu

3. Premiul „Victor Slăvescu“

Lucrarea: Evoluţia cadrului instituţional şi dinamica sistemului educaţional al României în secolul al XX-lea

Autor: Florin Marius Pavelescu

4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“

Lucrarea: Raţionalitate şi moralitate în economie

Autor: Constanţa Partenie

Sociologie

5. Premiul „Dimitrie Gusti“

Lucrarea: Arhipelagul Gustian. Contribuţii la istoria Şcolii Sociologice de la Bucureşti

Autor: Sanda Golopenţia

6. Premiul „Henri H. Stahl“

Lucrarea: Viaţa femeilor în România Interbelică

Autor: Cristina Sircuţa

Ştiinţe Juridice

7. Premiul „Nicolae Titulescu“

Lucrarea: Constituţia la răscruce de milenii

Autor: Ion Guceac

8. Premiul „Simion Bărnuţiu“ – Nu se acordă

9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă

XII. filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie

1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“

Lucrarea: Filosofia inconştientului

Autor: Vasile Dem. Zamfirescu

2. Premiul „Ion Petrovici“

Lucrarea: Noos juridic. Valorile identitare în faţa globalizării

Autor: Ioan Humă

3. Premiul „Vasile Conta“

Lucrarea: Ideal-Nonideal. Filosofia unei distincţii în teoria dreptăţii

Autor: Eugen Huzum

4. Premiul „Dumitru Stăniloaie“

Lucrarea: Aşezămintele Româneşti din Ţara Sfântă

Autor: Arhimandrit Timotei Aioanei

5. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă

XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ŞI AUDIOVIZUAL

1. Premiul „George Enescu“

în domeniul creaţiei muzicale

Lucrarea: Piesă de concert II (pentru pian)

Autor: Peter Szegö

2. Premiul „Ciprian Porumbescu“

în domeniul muzicologiei

Lucrarea: Compoziţia coral-liturgică românească (vol. I-III)

Autor: Valentin Gruescu

3. Premiul „George Oprescu“

în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Lucrarea: Goticul în Transilvania. Pictura (c. 1300-1500)

Autor: Dana Jenei

b) Lucrarea: Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context

Autor: Elena Dana Prioteasa

c) Lucrarea: Rodin, Meunier, Brâncuşi şi cultura clasică

Autor: Cristian-Robert Velescu

4. Premiul „Ion Andreescu“

în domeniul artei plastice

Lucrarea: Expoziţia retrospectivă Ilie Boca 80 (Muzeul de Artă Bacău)

Autor (pictor): Ilie Boca

5. Premiul „Duiliu Marcu“

în domeniul creaţiei arhitectonice

Lucrarea: Proiecte şi realizări – Restaurări de monumente istorice şi construcţii noi cu structuri din lemn. 1972-2015

Autor: Arh. Niels Auner

6. Premiul „Aristizza Romanescu“

a) Rolul inspectorului şef din filmul „Bacalaureat“ (regia Cristian Mungiu)

Actor: Vlad Ivanov

b) Lucrările: Scenografia la „Cafeneaua“ (Carlo Goldoni, regia Silviu Purcărete) şi „În adâncuri“ (Maxim Gorki, regia Yuri Kordonsky)

Scenograf: Dragoş Buhagiar

7. Premiul „Simion Florea Marian“

în domeniul etnografiei şi folclorului – Nu se acordă

XIV. ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Premiul „Gheorghe Cartianu“

Grupul de lucrări: 3 lucrări în domeniul Coduri corectoare-turbo

Autori: Lucian Trifina şi Daniela Tărniceriu

2. Premiul „Grigore Moisil“

Grup de lucrări în domeniul Fuzzy

Autor: Sorin Nădăban

3. Premiul „Mihai Drăgănescu“ – Nu se acordă

4. Premiul „Tudor Tănăsescu“ – Nu se acordă

____________

* A mai primit un Premiu al Academiei Române.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni