Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

Secretarul-General al ONU a participat la reuniunea Comisiei pentru consolidarea păcii condusă de reprezentantul permanent al României la ONU


COMUNICAT DE PRESĂ

Reprezentantul permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a condus vineri, 7 septembrie 2018, reuniunea Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission – PBC) având ca temă implementarea recomandărilor și opțiunilor conținute în Raportul Secretarului General al ONU privind consolidarea și permanentizarea păcii, cu participarea Secretarului General al ONU, António Guterres.

Reuniunea a permis realizarea unei schimb de vederi cu Secretarul General privind cadrul și rațiunile care stau la baza recomandărilor făcute în raportul acestuia privind îmbunătățirea conducerii, responsabilității și capacității ONU în sprijinul consolidării și permanentizării păcii și explorarea modalităților prin care PBC poate sprijini mai bine atât eforturile de întărire a leadership-ului ONU la nivel central și în teren, cât și pe cele ale liderilor la nivel național și regional în implementarea angajamentelor privind consolidarea și permanentizarea păcii.

Participanții au identificat o serie de bune practici și învățăminte rezultate din angajamentele anterioare și au prezentat sugestii privind modalitățile prin care reforma ONU poate contribui la îmbunătățirea leadership-ului, responsabilității și capacității de intervenție a organizației, pentru promovarea păcii durabile.

Rezoluțiile privind consolidarea și permanentizarea păcii, adoptate la 30 aprilie 2018 de Adunarea Generală și, respectiv, de Consiliul de Securitate, au salutat prezentarea raportului Secretarului General privind consolidarea și permanentizarea păcii, apreciind pozitiv recomandările și opțiunile conținute în acesta. Rezoluțiile invită organismele relevante ale ONU, inclusiv Comisia pentru Consolidarea Păcii, să continue să exploreze și să analizeze implementarea recomandărilor și opțiunilor conținute în acest raport.

În deschiderea reuniunii, ambasadorul Ion Jinga a salutat participarea Secretarului General la reuniunea PBC, arătând că: „Recomandările conținute în raport constituie un apel ferm la coerență, cerință aplicabilă și activității PBC deoarece, prin situațiile analizate atât la nivel național cât și regional, PBC contribuie la consolidarea coerenței acțiunii ONU în relația cu partenerii cheie ai organizației, valorificând astfel rolul său consultativ unic și capacitatea de a mobiliza o paletă largă de actori și resurse.”

Secretarul General António Guterres a arătat că: “Un leadership efectiv, responsabil și transparent, susținut de capacități și resurse adecvate, constituie esența viziunii mele privind pacea durabilă. Acesta este, de asemenea, crucial pentru asigurarea unei acțiuni efective și coerente în sprijinul guvernelor naționale și a populației țărilor în cauză. Comisia pentru Consolidarea Păcii are, din această perspectivă, un rol foarte important.

Informații suplimentare

La 31 ianuarie 2018, România a fost aleasă în funcția de Președinte al Comisiei ONU pentru Consolidarea Păcii (PBC – Peacebuilding Commission) pentru un mandat de un an, fiind pentru prima dată când țara noastră primește această responsabilitate. Activitățile PBC se derulează atât la sediul ONU din New York (prin dezbateri între cei 31 de membri aleși, în domenii precum analiză, planificare, evaluări privind arhitectura ONU în domeniul consolidării păcii, aspecte financiare şi administrative), precum şi în teren, prin derularea de proiecte şi activităţi operaţionale.

Potrivit planului de activitate al Comisiei pentru anul 2018, una dintre reuniunile sale trebuie să analizeze recomandările referitoare la conducere, responsabilitate și capacitate în sprijinul consolidării și permanentizării păcii”. În acest sens, Secretarul General al ONU, António Guterres, a acceptat invitația Reprezentantului Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, președintele PBC de a participa la această reuniune a Comisiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni