Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

19 mai 2024

Moment istoric: 30 de membri ai Academiei Române au celebrat la Chișinău actul unirii Basarabiei cu România votat la 27 martie 1918


Comunicat de presă

27 martie 2018

O delegație de 30 de membri ai Academiei Române a participat, la Chișinău, la sesiunea științifică „Centenarul Unirii Basarabiei cu România“, organizată împreună cu Academia de Științe a Moldovei și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu“ din Chișinău. Este pentru prima dată în istoria Academiei Române când o delegație atât de numeroasă este prezentă la o sesiune în afara hotarelor României. Evenimentul a avut loc marți, 27 martie 2018, la exact 100 de ani de la votarea în primul Parlament al Republicii Democratice Moldovenești independente, „Sfatul Țării“, a Declarației de Unire a Basarabiei cu România.

Delegația română a fost condusă de acad. Cristian Hera, Președintele Academiei Române, însoțit de membri ai Biroului Prezidiului și ai Prezidiului.

Actul înfăptuit acum 100 de ani, aici, la Chișinău, avea să deschidă seria momentelor de glorie pentru neamul nostru. Spun cu toată tăria, fără rezerve, că actul de la 27 martie 1918 poate fi considerat drept semnul revenirii la viața națională românească. Se cuvine, în numele sacrificiilor unor întregi generații de cărturari și patrioți, să facem un legământ sacru și anume acela de a continua opera lor, de a întări și mai mult cooperarea între Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, înalte focare românești ale științei și culturii.“ – Acad. Cristian Hera, Președinte al Academiei Române.

Sesiunea științifică a fost condusă de președinții celor două Academii de limbă română, acad. Cristian Hera și acad. Gheorghe Duca și a fost onorată de oficialități ale celor două state. În cadrul ședinței în plen au fost susținute o serie de comunicări: acad. Victor Spinei, Academia Română: Împliniri naţionale premergătoare Marii Uniri, acad. Ion Guceac, Academia de Ştiinţe a Moldovei: Viziune actuală asupra legitimităţii actelor adoptate de Sfatul Ţării şi importanţa acestora, acad. Klaus Bochmann, Academia Saxonă de Ştiinţe, Universitatea din Leipzig: Actul Unirii Basarabiei cu România. O privire dinspre Germania, acad. Victor Voicu, Academia Română: 27 martie 1918: Unirea Basarabiei cu România, strălucită izbândă identitară românească, dr. hab. Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie: O „samă“ de gânduri la ceas aniversar.

Intelectualitatea noastră, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei trebuie să se implice mai ferm și coerent pentru sensibilizarea clasei politice și a mass mediei și să-și asume demersuri în domenii în care dețin competență și mijloace de reacție. Simpla recunoștință față de cele săvârșite pentru propășirea neamului nu este suficientă. Pe umerii noștri apasă sarcina nobilă, dar împovărâtoare, de a făuri un viitor comun, pentru toate entitățile românești și suntem chemați de istorie nu numai să ne rostim crezul, ci să-l fructificăm pentru noi și pentru cei ce vor urma.“ – Acad. Victor Spinei, Vicepreședinte al Academiei Române.

În spiritul celor declarate, Academia Română a anunțat înființarea, la Chișinău, a celei de-a patra sa filiale.

La încheirea sesiunii științifice, acad. Mihai Cimpoi a dat citire unei Rezoluții care a reafirmat realitățile istorice care au condus la momentul declarării unirii Basarabiei cu România. În cadrul acestui document a fost formulat un apel adresat factorilor de decizie din Republica Moldova și România, pentru promovarea adevărului istoric și conservarea memoriei înaintașilor implicați în făurirea unirii. Documentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Evenimentul academic de celebrare a unirii Basarabiei cu România, început la Chișinău, va continua la Filiala Iași a Academiei Române, miercuri, 28 martie 2018, unde reprezentanții celor două Academii de limbă română vor participa la conferința aniversară 27 martie 1918: începutul întregirii României“.

Biroul de presă al Academiei Române

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni