Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

21 iunie 2024

Teza mea de doctorat în 180 de secunde Veronica Hagi – cel mai bun performer ştiinţific francofon al anului 2018, în România


Comunicat

Competiţia a fost acerbă. Pentru abilitatea prezentării subiectului său de cercetare doctorală, « Biografia limbajului, un instrument pedagogic plurivalent » (« La biographie langagière, un outil didactique plurivalent »), Veronica Hagi a fost declarată cel mai bun performer ştiinţific francofon al anului 2018, cu ocazia Finalei naţionale a concursului « Teza mea de doctorat în 180 secunde », organizată de Institutul Francez în România (IFR) şi Agenţia Universitară a Francofoniei în Europa Centrală şi de Est (AUF-ECO), găzduită joi seara de Şcoala Centrală din Bucureşti.

Veronica Hagi este doctorand la Şcoala doctorală a Universităţii Ovidius din Constanţa şi studiază multilingvismul şi raporturile personale cu limbile vorbite, din punct de vedere pedagogic, psihologic şi antropologic. « Juriul a apreciat forţa de argumentare a Veronicăi Hagi, abilităţile sale de utilizare a tehnicilor de simplificare, legătura pe care o stabileşte cu publicul, abordarea calmă şi relaxată », a explicat preşedintele juriului, domnul Mohamed Ketata, directorul regional al AUF-ECO. Veronica Hagi va reprezenta România în finala internaţională a concursului « Teza mea de doctorat în 180 de secunde », care se va desfăşura pe 27 septembrie 2018, la Lausanne, în Elveţia. Juriul Finalei româneşti a fost format din specialişti recunoscuţi în diferite domenii de activitate: doamna Iulia Jianu, profesor universitar şi prodecan al Business School, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, doamna Adriana Record, director executiv al Camerei Franceze de Comerţ şi Industrie în România, doamna Mihaela Dedeoglu, jurnalist RFI România, doamna Virginia Vasile, doctorand la Universitatea Politehnică din Bucureşti, câştigătoarea concursului românesc « Teza mea de doctorat în 180 secunde » în 2017, domnul Thierry Landry, directorul Akka Technologies România.

Pe de altă parte, premiul doi al galei a fost decernat Gabrielei Moroşanu de la Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti pentru prezentarea lucrării sale « Dinamica hidro-sedimentară a bazinului versant al râului Jiu. Abordare sistemică şi multi-nivel » ; premiul trei a fost atribuit Oanei Ichim de la Şcoala doctorală des studii filologice a Universităţii « Alexandru Ioan Cuza » din Iaşi. Publicul, venit în număr mare în amfiteatrul Şcolii Centrale, a jucat un rol important în cadrul evenimentului – spectatorii au votat candidatul preferat, căruia i-au atribuit un premiu special ; Veronica Hagi a fost cea care a primit această distincţie, o alegere care concordă, anul acesta, cu decizia juriului.

Veronica Hagi a surclasat alţi unsprezece candidaţi, din Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timişoara şi Suceava, selecţionaţi din peste treizeci de doctoranzi sau doctori în ştiinţe înscrişi în competiţia de anul acesta şi care au concurat în cadrul celor trei finale regionale – Bucureşti (26 februarie), Iaşi (28 februarie) şi Cluj-Napoca (2 martie). « Prin ceea ce faceţi, confirmaţi forţa şi creativitatea cercetărilor ştiinţifice în limba franceză şi consolidaţi statutul şi rolul francofoniei în cadrul sistemului de învăţământ şi de cercetare din România », a precizat domnul Christophe Gigaudaut, consilier pentru cooperare şi acţiune culturală la Ambasada Franţei în România şi directorul Institutului Francez din România.

Este al doilea an în care concursul « Teza mea de doctorat în 180 secunde » se organizează în România, sub patronajul IFR şi AUF-ECO. Competiţia permite doctoranzilor şi tinerilor doctori în ştiinţe să-şi prezinte subiectele de cercetare în termeni accesibili, unui public divers şi neiniţiat, în limba franceză, în doar trei minute. Concursul este un foarte bun mijloc de popularizare a ştiinţei, prin care publicul larg poate intra în contact cu domeniile de cercetare. În acelaşi timp, competiţia este şi un binevenit exerciţiu de comunicare publică pentru doctoranzi. « Teza mea de doctorat în 180 secunde » se organizează din 2014, în peste 20 de ţări francofone din lume.

Pentru contacte de presă, programări de interviuri și/sau reportaje, vă rugăm să luați legătura cu Andrei Popov, responsabilul de comunicare al Institutului Francez din București.

Ma Thèse en 180 secondes

Veronica Hagi – meilleure performeuse scientifique francophone de l’année 2018

La compétition fut dure. Pour la restitution de son sujet de recherche doctorale, « La Biographie langagière, un outil didactique plurivalent », Veronica Hagi a été sacrée meilleure performeuse scientifique francophone de l’année, lors de la Finale roumaine du concours « Ma Thèse en 180 secondes », organisée par l’Institut français de Roumanie et l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale, et accueillie jeudi soir par l’École Centrale de Bucarest.

Veronica Hagi est doctorante à l’Ecole doctorale de l’Université Ovidius de Constanţa et étudie le plurilinguisme et les rapports individuels aux idiomes parlés, d’un point de vue pédagogique, psychologique et anthropologique. « Le jury a apprécié la force de l’argumentation de Veronica Hagi, la maîtrise des techniques de vulgarisation, les connexions qu’elle établit avec le public, son approche chaleureuse et détendue », a expliqué le président du jury, Monsieur Mohamed Ketata, directeur régional de l’AUF-ECO. Veronica Hagi va représenter la Roumanie à la finale internationale de « Ma Thèse en 180 secondes », qui se tiendra le 27 septembre 2018, à Lausanne, en Suisse. Le jury de cette finale nationale a été composé de spécialistes reconnus de différents domaines d’activité : Madame Iulia Jianu, professeur et vice-doyenne de la Business School de l’Académie de Sciences économiques de Bucarest, Madame Adriana Record, directrice exécutive de la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie, Madame Mihaela Dedeoglu, journaliste RFI Roumanie, Madame Virginia Vasile, doctorante à l’Ecole Polytechnique de Bucarest, gagnante du concours roumain MT180 2017, Monsieur Thierry Landry, directeur Akka Technologies Roumanie.

Par ailleurs, le 2e prix de la soirée a été attribué à Gabriela Moroşanu de la Faculté de Géographie de l’Université de Bucarest pour la restitution de son sujet « Dynamique hydro-sédimentaire du bassin versant de la rivière Jiu. Approche systémique et multi échelle » ; le 3e prix est allé à Oana Ichim de l’École doctorale d’études philologiques de l’Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi. Le public qui a rempli l’amphithéâtre de l’Ecole Centrale a joué un rôle actif durant ce gala – il a voté pour son candidat préféré, lui attribuant un prix spécial qui concorde, cette année, avec le choix du jury, à savoir Veronica Hagi.

Veronica Hagi est arrivée première face à onze candidats, venus de Bucarest, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Timişoara et Suceava, sélectionnés parmi une trentaine d’autres, lors de trois finales régionales, déroulées à Bucureşti (le 26 février), Iaşi (le 28 février) et Cluj-Napoca (le 2 mars). « Ce que vous faites réaffirme la force et la créativité de la recherche en français, renforce la place de la francophonie dans le système d’enseignement et scientifique roumain », a précisé Monsieur Christophe Gigaudaut, conseiller pour la coopération et l’action culturelle à l’Ambassade de France en Roumanie et directeur de l’Institut français de Roumanie.

Le concours « Ma Thèse en 180 secondes » est organisé pour la deuxième année en Roumanie, sous la houlette de l’IFR et de l’AUF-ECO. Il permet à des doctorants et à de jeunes docteurs, de présenter leur sujet de recherche en termes simples et à un auditoire profane et diversifié, le tout en seulement 3 minutes et en français. Ce concours est donc un merveilleux exercice de vulgarisation et un moyen de rendre accessible au grand public le monde la recherche. C’est aussi un excellent exercice de communication pour les doctorants. « Ma Thèse en 180 secondes » a lieu dans une vingtaine de pays francophones dans le monde et depuis 2014.

Pour des contacts presse, programmation d’interviews et de reportages, veuillez contacter Andrei Popov, chargé de communication de l’Institut français de Bucarest.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni