Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

23 iunie 2024

Comunicat de presa din 20 octombrie 2017


Participarea reprezentantului permanent al  României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, la reuniunea pe tema armelor convenționale din cadrul Comisiei I a Adunării Generale ONU

 Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a deschis vineri, 20 octombrie a.c., reuniunea pe tema armelor convenționale din cadrul Comisiei I a Adunării Generale a Națiunilor Unite  în calitate de Preşedinte al Grupului de Experți Guvernamentali (GEG) care evaluează raportarea de către statele membre ONU a cheltuielilor militare.

La invitația Preşedintelui Comisiei I şi a Înaltului Reprezentant al ONU pentru Dezarmare,  ambasadorul român a prezentat rezultatul lucrărilor GEG încheiate în iulie 2017, pe baza cărora a fost întocmit Raportul Organizației Națiunilor Unite privind Cheltuielile Militare.

Reprezentantul Permanent al României a salutat adoptarea istorică, fără vot, a rezoluţiei privind „Informarea obiectivă în probleme militare, inclusiv transparența cheltuielilor militare”, aceasta constituind mandatul pentru Instrumentul Standardizat de Raportare a Cheltuielilor Militare (MilEx). Prin adoptarea rezoluției a fost confirmată importanța acordată acestui instrument de transparență de către comunitatea internaţională.

Exprimând preocuparea Grupului referitoare la tendinţa descendentă a statelor de a raporta cheltuielile militare, ambasadorul român a lansat un apel la creșterea nivelului de participare în cadrul instrumentului, în caz contrar acesta riscând să îşi piardă capacitatea de promovare a transparenţei şi a creşterii încrederii. În acelaşi timp, a subliniat că o mai mare participare a statelor la MilEx va conduce la creşterea predictibilităţii în sfera militară, cât şi la reducerea riscului de conflicte interstatale.

Totodată, Reprezentantul Permanent al României a încurajat statele membre ONU să completeze chestionarul creat de către GEG pentru cercetarea cauzelor care au dus la declinul numărului de state raportoare. A menționat că evaluarea răspunsurilor la chestionar va fi anexată raportului GEG şi va fi circulată de Biroul pentru Probleme de Dezarmare al ONU (UNODA) la începutul anului 2018.

În intervenția sa, ambasadorul Ion Jinga a subliniat că o chestiune cheie pentru asigurarera relevanţei şi dezvoltării instrumentului MilEx este stabilirea unui proces de revizuire periodică a acestuia.

În cadrul reuniunii, statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi-au exprimat susţinerea în ceea ce priveşte creşterea transparenţei în cheltuielile militare, cât şi a colaborării la nivel internaţional pentru deminare, dezarmare şi neproliferarea armelor convenţionale. Aceste măsuri sunt considerate ca fiind vitale în procesul de atingere a obiectivelor de dezvoltare durabilă, având în vedere legătura strânsă între pace, securitate și dezvoltare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni