Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ


La 3 octombrie 2017, Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a avut o interventie în cadrul sesiunii Dezbaterii Generale a Comisiei a II-a (Comisia Economică și Financiară) a Adunării Generale a ONU.

Ambasadorul român a evidențiat importanța și rolul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, a Agendei de Acțiune Addis Ababa pentru finanțarea dezvoltării și a Acordului de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice, ca instrumente pentru realizarea de progrese substanțiale în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și a țintelor acestora.
Ion Jinga a exprimat sprijinul ferm al României pentru reforma managementului ONU inițiată de Secretarul-General al Organizației, care vizează consolidarea transparenței, responsabilității și eficienței acțiunii ONU, finanțarea adecvată a proiectelor și programelor, precum și funcționarea orientată spre rezultate și optimizarea costurilor în sistem onusian. A salutat co-semnarea, de către 130 de state membre, a Declarației de Sprijin Politic pentru reforma managementului ONU.
Referindu-se la raportul privind evaluarea Sistemului de Dezvoltare al ONU (UNDS), publicat de Secretarul-General în luna iunie 2017, în care se arată că natura integrată și ambițioasă a ODD-urilor necesită schimbări îndrăznețe pentru ca UNDS să răspundă obiectivului pentru care a fost creat (to become fit for purpose), Reprezentantul Permanent al României a subliniat că finalitatea Agendei 2030 de “a nu lăsa pe nimeni în urmă” (to leave no one behind) presupune “conservarea unei planete durabile pentru noi și generațiile viitoare” (preserving a sustainable planet for us and the generations to come). A reiterat susținerea României pentru abordarea promovată de Secretarul-General António Guterres și Secretarului-General Adjunct Amina Mohammed privind reforma UNDS, atât din punct de vedere al substanței, cât și al implicațiilor financiare și operaționale.
Ambasadorul român a salutat, totodată, inițiativa Franței privind lansarea Pactului Global pentru Mediu și stabilirea unui grup de lucru deschis privind pregătirea proiectului Pactului, arătând că: “La doi ani de la adoptarea Agendei 2030, Pactul Global readuce în atenție dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile și confirmă hotărârea noastră de a acționa împreună pentru a opri distrugerea planetei.” (Two years after the adoption of 2030 Agenda for Sustainable Development, the Global Pact for the Environment emphasizes the environmental dimension of sustainable development and shows our determination to fully commit on acting together to stop the destruction of our planet.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni