Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

Reprezentantul Permanent al României la ONU a co-prezidat ultima reuniune plenară a Procesului de Negocieri Interguvernamentale (IGN) privind reforma Consiliului de Securitate (CS) din cadrul celei de a 71-a sesiuni a Adunării Generale a ONU


COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 12-13 iunie 2017, la sediul ONU din New York, a avut loc cea de-a cincea și ultima reuniune plenară a Procesului de Negocieri Interguvernamentale (IGN) privind reforma Consiliului de Securitate (CS) din cadrul celei de a 71-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (AG). Reuniunea a fost coordonată, ca de fiecare dată în cursul acestei sesiuni, de cei doi co-președinți ai procesului de negociere: Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga și, respectiv, omologul său tunisian, ambasadorul Mohammed Khaled Khiari.

Agenda celor două zile de discuții a constituit-o aprofundarea și sintetizarea pozițiilor statelor membre pe toate cele cinci teme majore ale reformei CS (categoriile de membri, utilizarea dreptului la veto, reprezentarea regională, dimensiunea CS și metodele de lucru ale acestuia, relația dintre CS și AG).

În acest sens, efortul co-președinților a fost îndreptat către identificarea unor elemente comune suplimentare (commonalities), precum și clarificarea unora din aspectele care necesită o reflecție mai profundă (issues for further consideration), fără a se intenționa, însă, alcătuirea unei compilații de poziții ale statelor și având în vedere  principiul conform căruia „nothing is agreed until everything is agreed”.

Această ultimă reuniune a avut un caracter interactiv, fiind dedicată în exclusivitate variantei revizuite a documentului intitulat “Food for Thoughts” constituit din două părți – Commonalities și Issues for further consideration – în care cei doi co-președinți au inclus o serie de comentarii și propuneri avansate de către statele membre ONU cu prilejul precedentelor reuniuni din 8-9 mai a.c.

Documentul înglobează elemente de poziție prezentate de către statele membre pe parcursul celor patru sesiuni de lucru anterioare (februarie, martie, aprilie și mai a.c.), precum și o serie de progrese înregistrate în sesiunile din anii anteriori, în procesul de negocieri interguvernamentale privind reforma CS.

Dezbaterile au permis apropierea textului de varianta sa finală, în perspectiva adoptării sale ca document final al sesiunii din acest an a IGN.

În intervențiile sale pe parcursul celor două zile de discuții, ambasadorul Ion Jinga a prezentat, în numele celor doi co-președinți, argumentele în favoarea abordării folosite de aceștia în construcția documentului de reflecție care va sta la baza textului ce urmează să fie prezentat statelor membre de către Președintele Adunării Generale, în cadrul unei sesiuni formale a AG a ONU. A subliniat dorința celor doi co-președinți de a contribui la creșterea încrederii reciproce și a deschiderii spre compromis în rândul statelor membre, precum și pentru păstrarea credibilității procesului IGN. A arătat că eforturile trebuie să conveargă spre căutarea unei soluții care să obțină cea mai largă acceptare politică posibilă („the widest possible political acceptance”).

Citând un proverb chinez care spune că „orice călătorie de 100 de km începe cu primul pas”, a opinat că temele aflate pe agenda reformei CS își pot găsi soluții dacă va exista voința politică pentru depășirea acestora („If there is a will, there is a way”).

A explicat, totodată, că, date fiind diferențele semnificative de abordare a reformei CS de către statele membre, nicio țară sau grup de țări nu își poate regăsi integral poziția în documentul de sinteză elaborat de către cei doi co-președinți: „Rezultatul acestei sesiuni nu va fi un document consensual, pentru că el include viziuni diferite. În același timp, nu va fi nici controversat, deoarece se bazează integral pe contribuțiile statelor membre. Esența acestor negocieri s-ar putea rezuma în formula: nimeni nu primește totul, dar fiecare primește ceva”.

 

Ambasadorul României a mulțumit statelor membre pentru susținerea de care co-președinții au beneficiat din partea acestora, subliniind că majoritatea intervențiilor au reflectat disponibilitate spre un real schimb de opinii între state uneori aflate pe poziții divergente. A reiterat nevoia de o mai mare flexibilitate, pentru ca procesul de reformă să poată avansa.

Peste 40 de vorbitori au luat cuvîntul în cele două zile de dezbatere, din intervențiile acestora desprinzându-se aprecierea pentru abordarea de către cei doi co-președinți a procesului de negocieri inter-guvernamentale privind reforma CS. Participanții au exprimat, totodată, apreciere pentru maniera imparțială și onestă de lucru a co-președinților și au ținut să menționeze faptul că în această sesiune procesul IGN a cunoscut un progres evident. Pentru prima dată în ultimii ani, încheierea seriei de reuniuni privind reforma CS a fost marcată de aplauze la adresa celor doi co-președinți.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni