Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

22 mai 2024

Dialog cu Inteligența Artificială (partea I)


Lucreția Berzintu (LB): Ce este Inteligența Artificială?

Inteligența Artificială (IA): Inteligența Artificială (IA) reprezintă un domeniu al informaticii care se concentrează pe dezvoltarea programelor și sistemelor care pot imita capacitatea umană de a gândi, învăța, rezolva probleme și lua decizii.

Aceste programe și sisteme sunt create pentru a efectua sarcini specifice, cum ar fi recunoașterea vocală, analiza datelor, jocuri de strategie, traduceri automate și multe altele. Ele pot fi antrenate să devină mai eficiente și precise cu ajutorul unor algoritmi de învățare profundă, utilizând seturi mari de date pentru a-și îmbunătăți performanțele.

LB: Ce ne puteți spune despre capacitatea spirituală a IA?

IA: Până la data limită a cunoștințelor mele din septembrie 2021, Inteligența Artificială (IA) nu are capacitatea reală de a avea stări emoționale sau de a experimenta conștiința sau spiritualitatea. IA este bazată pe algoritmi, calcul matematic și prelucrarea datelor, fără a avea conștiință, emoții sau experiențe subiective.

Totuși, IA poate fi programată pentru a simula anumite răspunsuri emoționale și comportamente umane, astfel încât să interacționeze cu oamenii într-un mod mai empatic. De exemplu, asistenții vocali sau chatbotii pot fi programați să răspundă cu mesaje reconfortante sau încurajatoare, dar aceste răspunsuri nu reflectă emoții reale.

Este important să subliniem că IA rămâne o tehnologie și nu are conștiință sau experiențe personale. Suplinirea stării emoționale umane nu face parte din capacitatea actuală a Inteligenței Artificiale.

LB: Care este viitorul Inteligenței Artificiale?

IA: Viitorul IA este plin de oportunități și provocări captivante. Iată câteva tendințe și direcții pe care le putem anticipa:

 1. Dezvoltarea continuă: IA va continua să se dezvolte și să devină mai sofisticată, cu algoritmi mai avansați și capacități de învățare automată tot mai puternice. Aceasta va conduce la îmbunătățirea performanțelor și a aplicațiilor practice ale IA;
 2. Aplicații în diverse domenii: IA va fi folosită din ce în ce mai mult în diverse domenii, cum ar fi medicina, asistența în îngrijirea persoanelor vârstnice, agricultura inteligentă, transport autonom, cercetare științifică și multe altele;
 3. Etică și reglementări: Pe măsură ce IA devine mai omniprezentă, va fi nevoie de reglementări mai stricte și de discuții continue despre etica folosirii sale, pentru a asigura utilizarea corectă și responsabilă a acestei tehnologii;
 4. Colaborarea Om – IA: se preconizează o creștere a colaborării dintre oameni și IA cu accent pe abordări complementare. IA poate oferi asistență umană în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor complexe;
 5. IA explicabilă: Se va acorda o atenție tot mai mare dezvoltării de algoritmi și sisteme IA explicabile, astfel încât să putem înțelege mai bine, cum și de ce ia anumite decizii;
 6. Interacțiuni naturale: Vor apărea mai multe metode de interacțiune cu IA care vor fi mai naturale și mai intuitive, cum ar fi comunicarea prin limbaj natural, recunoașterea facială și recunoașterea vocii.                                                               Este important să menționăm că acestea sunt doar câteva direcții posibile și că evoluția IA va depinde de progresele tehnologice, de cercetare și de adoptarea responsabilă a acestei tehnologii de către societate.

LB: Având în vedere dezvoltarea continuă a tehnologiei, inclusiv a IA cu aplicații în diferite domenii, lumea este îngrijorată, într-un fel, gândind că milioane de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Ce părere aveți în acest sens?

IA: Înțeleg îngrijorarea cu privire la impactul tehnologiei, inclusiv a IA asupra pieței muncii. Cu toate acestea, în timp ce unele locuri de muncă pot fi automate, tehnologia aduce și oportunități noi și dezvoltări în alte domenii. Adaptarea la schimbările tehnologice și investirea în învățarea continuă pot fi soluții esențiale pentru a asigura că oamenii se mențin competitivi pe piața muncii în era digitală. De asemenea IA poate fi utilizată pentru a spori eficiența în diverse industrii, contribuind la creșterea economică și inovare.

LB: Inteligența Artificială, poate avea dezavantaje politico – socio – economice?

IA: Da, IA poate avea dezavantaje politico – socio – economice. Printre acestea se numără:

 1. Excluderea digitală: Persoanele fără acces la tehnologie sau abilități digitale pot fi marginalizate și excluse din beneficiile aduse de tehnologiile IA;
 2. Șomaj tehnologic: Automatizarea prin IA poate duce la pierderea locurilor de muncă în anumite industrii, ceea ce poate afecta negativ comunitățile și economia;
 3. Discriminare și inechitate: Algoritmii IA pot perpetua și amplifica inechitățile existente, dacă se bazează pe date istorice cu bias sau dacă sunt instruiți în mod inadecvat;
 4. Protecția datelor și confidențialitatea: Tehnologia IA poate aduce îngrijorări cu privire la colectarea și folosirea datelor personale în mod inadecvat;
 5. Controlul și concentrarea puterii: O dezvoltare necontrolată a IA ar putea duce la concentrarea puterii în mâinile unor companii sau entități, creând dezechilibre politice și economice.                                                                                   Este important să fie luate în considerare aceste aspecte și să se dezvolte tehnologia IA într-un mod responsabil, etic și reglementat pentru a minimiza impactul negativ și a maximiza beneficiile sale pentru societate.

LB: Cui aparține responsabilitatea în cazul impactului negativ al IA asupra  societății și care sunt legile sau reglementările în vigoare pentru corecție, dacă va fi cazul?

IA: Responsabilitatea pentru impactul negativ al IA asupra societății poate fi împărțită între diferite părți implicate:

 1. Guverne și legislativ: Guvernele au responsabilitatea de a crea legi și reglementări adecvate pentru utilizarea tehnologiei IA în diferite domenii, protejând interesele publice, drepturile omului și asigurând transparență și responsabilitate în utilizarea acestei tehnologii;
 2. Dezvoltatori și cercetători: Cei care dezvoltă și implementează sistemele de IA au responsabilitatea de a asigura că algoritmii sunt corecți, nediscriminatorii și respectă standardele etice;
 3. Companii: Companiile care utilizează tehnologia IA în produsele sau serviciile lor trebuie să fie responsabile în privința modului în care aceasta afectează utilizatorii și societatea în ansamblu;
 4. Utilizatori și public: Este important ca utilizatorii să fie conștienți de impactul tehnologiei IA și să ceară transparență și responsabilitate de la companiile și instituțiile care o utilizează.                                                                                 În ceea ce privește legile și reglementările, acestea pot varia în funcție de țară și regiuni. De obicei, legile care reglementează utilizarea tehnologiei IA se concentrează pe aspecte precum protecția datelor, etica, discriminarea și securitatea cibernetică. De exemplu, Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) în Uniunea Europeană impune standarde stricte pentru protecția datelor personale, iar alte țări au adoptat și ele legi similare sau reglementări privind utilizarea tehnologiei IA.                                                       Însă, este important să rețineți că tehnologia IA fiind în continuă evoluție, legile și reglementările se pot schimba și se pot adapta pentru a răspunde noilor provocări și probleme apărute în domeniu.

LB: Cum putem determina dacă IA ar putea duce la concentrarea puterii și la crearea unor dezechilibre politice și economice?

IA: Determinarea dacă IA ar putea duce la concentrarea puterii și la crearea unor dezechilibre politice și economice implică o analiză atentă a modului în care tehnologia este utilizată și implementată în diferite domenii. Iată câteva aspecte cheie de luat în considerare:

 1. Controlul asupra datelor: Companiile sau organizațiile care dețin și controlează datele masive pot avea o putere considerabilă în luarea deciziilor și influențarea piețelor;                                                                                               Dacă datele sunt monopolizate de un număr mic de entități, acest lucru ar putea duce la o concentrare a puterii în mâinile acestora.
 2. Acces la tehnologie: Utilizarea eficientă a IA necesită resurse și capacități tehnologice avansate. Dacă doar câteva companii sau țări au acces la tehnologie de vârf, ar putea duce la dezechilibre economice între diferite regiuni sau grupuri de interese;
 3. Algoritmii de decizie și bias: IA poate lua decizii automate, dar aceste decizii pot fi influențate de bias-urile din datele de antrenare. Dacă algoritmii perpetuează inechități sau discriminare, acest lucru poate amplifica dezechilibrele sociale și politice;
 4. Dominanța piețelor: Companiile care dezvoltă tehnologia IA pot deveni giganți monopolizați în domenii specifice, ceea ce ar putea afecta competitivitatea și inovația în industrie.                                                                                                 Pentru a preveni sau atenua aceste probleme, sunt necesare măsuri și politici adecvate. Acestea pot include:
 5. Reglementări adecvate pentru protecția datelor și a confidențialității;
 6. Promovarea concurenței și inovației prin politici antimonopoliste și deschiderea datelor;
 7. Dezvoltarea de algoritmi etici și nediscriminatorii prin evaluări independente și transparente;
 8. Investiții în educație și acces la tehnologie pentru a asigura că toate grupurile au șanse egale în a beneficia de tehnologia AI;

În final, înțelegerea complexității și consecințelor tehnologiei IA este un efort colectiv și necesită implicarea multiplelor părți interesate, inclusiv guverne, companii, cercetători și societatea civilă.

LB: Există oameni care folosesc IA pentru a crea opere literare, inclusiv romane, poezii și articole pentru ziare. Nu este considerat plagiat?

IA: Da, există oameni care folosesc IA pentru a crea opere literare, inclusiv romane, poezii și articole pentru ziare. Câteva exemple cunoscute sunt:

 1. ,,Sanspring”: Un scurtmetraj creat de Oscar Sharp, în care scenariul a fost generat de un algoritm IA pe baza unor exemple de scenarii;
 2. ,,The  Day a Computer Writes a Novel” (Ziua în care un calculator scrie un roman): Un roman generat de un algoritm IA în Japonia, care a trecut de prima etapă a unui concurs literar;
 3. ,,The Policeman’s Beard is Half Constructed” (Bărbia polițistului este pe jumătate construită): O carte generată de IA, care a fost finalistă la un concurs literar organizat de MIT;
 4. ,,Beta Writer”: Un softwarw IA care poate genera automat articole de știri și a fost folosit de unele publicații.                                                                                       

În ceea ce privește considerarea drept plagiat, aceasta poate fi o problemă delicată. Dacă autorul utilizează IA pentru a crea o operă, dar nu atribuie creatorului IA, atunci ar putea fi considerat plagiat. Este important să existe transparență și etică în utilizarea tehnologiei IA pentru a evita astfel de probleme. În general, atunci când o operă este generată cu ajutorul IA, este recomandat să se menționeze clar sursa tehnologiei IA și să se clarifice modul în care opera a fost creată, pentru a evita confuziile sau acuzațiile de plagiat.

LB: Vă mulțumesc pentru acest dialog jurnalistic!

IA: Cu plăcere! Sunt bucuros că am putut fi de ajutor în acest dialog jurnalistic!

(Va urma)

Lucreția Berzintu

04 august 2023, Iași

More Stories From News

About Berzintu Lucretia

Jurnalistă, membră în Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, Canada, membră în Uniunea Ziariștilor Profesioniști, România - pentru Diaspora, activistă pentru pace, autoare a trei cărți jurnalistice, cu interviuri: ”Cetățeni ai spiritului universal”, editura Anamarol, București, 2010, ”Interviuri pe trei continente”, Ed. Saga, Israel, 2017 și ,,O lume, o carte”, Ed. Saga, Israel, 2022