Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

13 iunie 2024

DEBUT EDITORIAL


Cu deosebită bucurie vă anunţ că la sfârşitul anului 2022 a ieşit de sub tipar, la editura PIM Iaşi, prima mea carte cu titlul „SEMNIFICAȚII ȘI MISTERE ÎN ZILELE IERNII ASTRONOMICE” sau  „Zile internaţionale şi naţionale oficiale, comerciale ori amuzante

în iarna astronomică”.

De ce acest Proiect? În aceste vremuri de continuă schimbare, de frământări sociale, politice şi economice, măria sa Omul nu mai găseşte clipe de răgaz pentru a se delecta cu lectura unei reviste, cărţi, dar poate afla ce s-a petrecut într-o zi, undeva, cândva şi poate că din acea clipă s-a schimbat totul, chiar faţa lumii. Copiii, adolescenţii şi adulţii citesc din ce în ce mai puţin, fiind influenţaţi şi de celelalte surse de informare mult mai rapide.

În fiecare zi, dintotdeauna, au avut loc evenimente care au schimbat lumea. Unele au fost răsunătoare, altele mai puţin dar cu un impact pentru viitor. De asta am considerat ca să adun, în acest volum, semnificaţiile din fiecare zi a iernii petrecute în timpuri mai apropiate sau mai îndepărtate şi să inserez informaţiile existente până în acest moment. Uneori, aparent, lucrurile nesemnificative au o zi, dar şi ele au schimbat cumva ceva.

Despre mine vă pot spune că sunt inginer, şi am activat în învăţământul tehnic ieşean în calitate de profesor. Acum pot privi cu bucurie şi mândrie la promoţiile pe care le-am educat şi instruit de-a lungul anilor.

După câţiva ani de la pensionare, am avut ca preocupare activitatea de scriitor devenind membru al LSR – Filiala Iaşi-NE şi publicând articole la diverse cărţi, ziare şi reviste culturale. Acum am satisfacţia rezultatului muncii de documentare, materializată în acest volum.

    Cartea este prefaţată de prozatorul ing. Ilie Serediuc, vicepreşedintele Filialei Iaşi-Nord Est al Ligii Scriitorilor Români, care mărturiseşte că:

„Titlul cărţii este captivant şi provoacă emoţii dar şi curiozitate de a citi imediat. Studiind coperţile şi conţinutul capitolelor înserate în cele aproape 300 pagini ale cărţii construită în format A4 color, am apreciat ideea autorului de a ordona cu rigoare inginerească zilele de «naştere» dar şi de sărbătoare ale fiecărei zile din calendarul Gregorian. Prezentarea fiecărei aniversări zilnice pe o perioadă de un trimestru al anului, începând cu data de 21 decembrie, nu este întâmplătoare şi volumul debutează cu «sfârşitul lumii pentru Ceauşescu», căderea regimului comunist din România şi descrierea unor evenimente misterioase petrecute în perioada de început a mişcării revoluţionare româneşti.

Enciclopedia scriitorului Solo este o carte plăcută şi interesantă pentru cititor, completată cu fotografii şi diverse adnotări de clarificare. Citirea se face foarte uşor funcţie de data din calendar, de la început spre final sau de la sfârşit spre început.

La finalul cuvântului introductiv, transmit felicitări şi urări de bine autorului volumului «Semnificaţii şi Mistere în Zilele Iernii Astronomice», colegului şi prietenului Solo Rotenstain pentru munca, pasiunea şi devotamentul său asupra culturii naţionale şi internaţionale!”

         În posfaţa acestui volum jurnalistul Dan Teodorescu preşedintele LSR – FINE şi vicepreşedintele Filialei Iaşi din cadrul UZPR menţionează:

„Cartea dumneavoastră este un adevărat volum de cultură generală, care poate rivaliza oricând cu celebra „Enciclopedie” de la TVR. Inginerul şi profesorul Solo Rotenstain ne conduce în paginile ENCICLOPEDIEI sale prin toate semnificaţiile şi misterele iernii astronomice, iar dacă învăţăm tot ce scrie autorul în volumul său putem participa oricând, cu şanse reale de câştig, la orice emisiune de cultură generală pe această temă, născută pe «micul ecran», al televiziunilor serioase din România, care deservesc educaţia şi cultura din Arcul Carpatin şi nu alte bazaconii.

Aşadar, puneţi urgent mâna pe «Enciclopedia lui Solo» şi luaţi notiţe, ca la examenele din anii studenţiei.

«Citeşte şi dă mai departe!», pot spune  că este o vorbă de duh care se potriveşte cu «semnificaţiile şi misterele» volumului elaborat de cel care iubeşte şi istoria adevărată, Solo Rotenstain fiind în primele rânduri, atunci când la manifestările culturale organizate la Cercul Militar Iaşi de către Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi – Nord Est şi partenerii ei tradiţionali, conferinţele tematice deschid acele evenimente de neuitat!”

        Redau în continuare două din prezentările acestei cărţi făcute la evenimentul de lansare, ce a avut loc la Cercul Militar Iaşi.

1. Misterele şi Omul, în volumul

SEMNIFICAȚII ȘI MISTERE ÎN ZILELE IERNII ASTRONOMICE,

autor Solo Rotenstain

Dintotdeauna omul a căutat misterul din tainele vieţii şi ale Universului. Misterul descoperit poate lumina sufletul și el inundat în multe necunoscute. Setea de cunoaştere a misterelor ce ne înconjoară este nelimitată.

Cartea „Semnificaţii şi mistere în zilele iernii astronomice” este o amplă călătorie în căutarea şi cercetarea semnificaţiilor fiecărei zile. Călătorind spre zilele internaţionale şi naţionale oficiale, comerciale ori amuzante în iarna astronomică, descoperi o multitudine de informaţii din toate domeniile, legende populare româneşti, tradiţii şi superstiţii, datini şi obiceiuri specifice diferitelor ţări, comportamente ale fiinţelor, oameni de renume şi citatele lor celebre, descoperiri ştiinţifice. Multe din informaţii sunt reale documente însoţite de comentarii literare sau ştiinţifice şi chiar demonstraţii ştiinţifico-tehnice.

Multe obiecte, gesturi, atitudini, aparent simple, au câte o zi anume şi care poate fi şi amuzantă prin conţinut şi cui este dedicată, cum ar fi: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A APRECERII BISCUIȚILOR DE CĂTRE CÂINI, ZIUA LUCREAZĂ DEZBRĂCAT, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CLĂTITELOR etc. Autorul ne explică de ce trebuie să fie o zi specială pentru anume ceva, ce pe moment ni se pare ciudat.

Ce încântă foarte mult este faptul că în articole sunt presărate citate care sporesc autenticitatea celor relatate. De asemenea, acestea fie încep cu un motto, fie se termină cu un motto, un îndemn sau un sfat aşa cum este prezentată ZIUA BUNĂTĂȚII care are 55 de sfaturi bune ce pot fi făcute într-o zi; alte articole în legătură cu subiectul în dezbatere ne propun „nişte vorbe de duh”, cum le spune autorul: „Vă îmbrăţişez cu drag şi dragoste pe toţi” sau „Această zi este dedicată tuturor bolnavilor, dar şi lucrătorilor sanitari, credincioşilor, voluntarilor şi familiilor celor suferinzi, iar eu vă doresc din toată inima: SĂ FIȚI SĂNĂTOȘI!” (referitor la ZIUA MONDIALĂ A BOLNAVULUI).

Se găsesc citate ale unor autori naţionali şi internaţionali: „Ce este scriitorul? Un creator de monumente morale făcute cu spiritul şi mâna” (George Călinescu), „Lasă pe mâine ceea ce nu vrei să faci niciodată” (Pablo Picasso).

Multe prezentări desluşesc mistere, alte rămân să le găsim noi.

Ideea de a descoperi semnificaţia fiecărei zile este surprinzătoare, dacă ne gândim la toate problemele pe care le confruntăm zi de zi. E fascinant să ştii că cineva a adunat toate semnificaţiile zilelor şi le-a aşezat într-o carte, ca tu să nu pierzi mult timp pentru a găsi informaţiile. Deschizi cartea şi gata, eşti unde doreşti.

Citeşti primele pagini, apoi eşti curios să vezi ziua următoare ce noutăţi aduce, apoi te mai opreşti şi te miri de ce semnificaţii şi mistere poţi descoperi şi nu te vei lăsa până nu ai dat gata calendarul.

Cartea este ilustrată deosebit, dispunerea şi numărul fotografiilor nu distrag atenţia şi nici nu „fură” interesul pentru lectură. Nu lipseşte umorul – antidotul stresului, notele sale specifice rămân întipărite în memorie. Sunt şi epigrame şi poezii umoristice printre care sunt citaţi: cunoscutul epigramist Vasile Larco la pag. 231 şi poezie umoristică, pag. 207, scriitorul Ioan Hodaş.

Desenul de pe coperta I este bine ales: omul poate cuprinde curcubeul, deci cuprinde lumina care poate veni şi din cunoştinţele acumulate, din toate domeniile, puterea lor fiind asemănătoare cu a culorilor spectrului – ROGVAIV. Cunoaşterea porneşte dintr-o carte deschisă, de unde se iveşte şi înţelepciunea lumii adunată în ani. Şi pentru cine doreşte să cerceteze ceva anume, autorul indică sursele de unde a luat informaţiile.

O adevărată enciclopedie! Felicitări autorului şi mult succes în continuare!

                                                                                                    prof. Silvia Hodaș

2. Repere comentate in baza cărţii lui Solo Rotenstain

„SEMNIFICAŢII ŞI MISTERE ÎN ZILELE IERNII ASTRONOMICE”

    Predispoziţia noastră, a literaţilor, de a descoperi şi insista asupra unor lucruri pe care le considerăm importante, nu este altceva decât o consecinţă a conştiinţei noastre că ele sunt repere de valoare care, ulterior, devin o definiţie garantată a literaturii, ce impun trăsături specifice sensului.

    Căutând o vecinătate în care să plasez opera maestrului Solo Rotenstain „Semnificaţii şi mistere în zilele iernii astronomice”, am recurs la câteva ipostaze în care se include personalitatea enciclopedică a scriitorului, inginer şi profesor, om care munceşte cu dalta iscusinţei în minele Cuvântului pertinent, ce are menirea de a intra în competenţa istoricului, ori pentru consumatorii de cuvânt, lucrarea trezeşte un viu interes şi afecţiune, în acelaşi timp, detaşate de evenimentele nonliterare. Din momentul în care începi să escaladezi conţinutul cărţii, percepi, cu adevărat, importanţa acestei lucrări, după cum menţionează şi preşedintele L.S.R.  Dan Teodorescu: „… un adevărat volum de cultură generală care poate rivaliza oricând cu celebra enciclopedie de la TVR…”, realizându-se în cheia unei cronologii în care se includ reperele evenimentelor unice, ca o comunitate, ce au tendinţă atemporală.

    Cunoscând valoarea spirituală a personalităţii dumnealui, pot menţiona, cu majoră cutezanţă, că şi cronologia, cauza şi efectul istoric produs de evenimentele inserate în paginile cărţii, cât şi evoluţia lor formează sintagmele particulare distinctive ale acestui veritabil almanah de cultură generală, deopotrivă cu intenţia de a spori virtutea firii omeneşti, căci această carte este constituită pe linia unei structuri mentale ce sugerează esenţa vieţii, axată pe fericirea de a ne găsi în acest loc şi spaţiu mirific pe nume Pământ.

    Făcând aluzie la elementul comprehensiv, consider important să evidenţiez nişte aspecte, în calcul matematic, pe care le-am descoperit, căci Maestrul Cuvântului intenţionează să sporească încrederea noastră în fericirea zilelor trăite.

    Lucrarea imprimă o perioadă plasată între 21 decembrie şi 20 martie, astfel încât alegerea anume a acestui segment de timp nu e întâmplătoare, cred eu, indicând în mod automat, un set de diferenţieri. Pentru a fi mai explicită, doresc să menţionez aspectul logico-matematic al domnului inginer care se rezumă la o perioadă de 90 de zile, începând cu 21 decembrie, dată care este menţionată în prefaţă şi de scriitorul Ilie Serediuc, fiind calificată drept „…sfârşitul lumii pentru Ceauşescu, căderea regimului comunist din România…”, purtând titlul de „Povestea mitingului panicii”, un reper al haosului imens, care-şi găseşte ecoul şi astăzi.

    Pentru a generaliza argumentul acestui incipit, voi face referinţă la definiţia metatextuală care distinge un uz caracteristic al evenimentelor, ce se succed, în mod calendaristic, pentru a ajunge la perioada zilei de 20 martie ce poartă genericul  „Zilei internaţionale a fericirii”. Întocmai ca şi într-o înlănţuire a evenimentelor dintr-o poveste, orice segment tragic este înlocuit de unul plin de candoarea fericirii, căci filosofia vieţii noastre este axată pe teoria complementarităţii, unde o nefericire neapărat este substituită de o mare fericire; cu atât mai mult pot susţine acest lucru, deoarece a 45-a zi din cele 90 de zile integrate în valoroasa lucrare a scriitorului, axată pe o perioadă ciclică, este cea de 3 februarie, denumită ziua „Hrăneşte păsările”, ori aşa precum „… inginerul are sarcina de a îmbrăca oasele goale ale ştiinţei cu viaţă, confort şi speranţă…”, după M.Hoover, Solo Rotenstain  plasează  în intertext ideea de etalon a mărinimiei, cu referinţă la perpetuarea vieţii, căci poţi fi cu adevărat fericit doar dacă împarţi din ce ai cu aproapele şi devii, în mod conştient, un creator şi promotor al valorilor, în funcţie de un ideal estetic propriu, deoarece, cu adevărat, în acest sens al intenţiei, scriitorul este un artist autentic, iar lucrarea de faţă reprezintă un produs schematic, supus unui proces de interes sporit din partea cititorilor.

    Felicitări D-lui Solo Rotenstain pentru o carte cu nume de referinţă!

                                                                 prof. Veronica Rusu-Bucico – Bălţi (Rep. Moldova)

  Calde mulţumiri celor ce au considerat să facă într-un mod deosebit de emoţionant şi elogios prezentarea acestei cărţi. Deosebită gratitudine se cuvine prietenilor scriitorul Ilie Serediuc şi jurnalistului Dan Teodorescu care cu maximă bunăvoinţă au scris prefaţa, respectiv postfaţa cărţii, precum şi tânărului dar profesionistului grafician Marius-Liviu Meer care a realizat coperţile şi grafica acestui volum.

Aleasă preţuire tuturor celor care mă citesc, mă apreciază şi decid să-şi împărtăşească părerile cu alţii. Vă las acum cu bine şi iubire şi mă închin cu umilinţă în semn de mulţumire şi respect. Vă doresc lectură plăcută!

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni