Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

17 iunie 2024

Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin consens, rezoluţia “Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră”


COMUNICAT

La 23 noiembrie 2020, Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin consens, rezoluția bienală intitulată “Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră”. Proiectul rezoluției a fost introdus, în cadrul celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale, de către România, în calitate de Preşedinție-în-Exerciţiu a Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră.

Prezentând rezoluția, Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion I. Jinga, a arătat că: „Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră joacă un rol semnificativ în încurajarea unei culturi a dialogului în regiune, fiind una dintre primele inițiative de cooperare în zona Mării Negre. În calitate de organizație regională internațională axată pe inițiative politice și economice multilaterale, care vizează încurajarea cooperării, păcii, stabilității și prosperității în regiune, OCEMN apreciază în mod deosebit colaborarea cu Organizația Națiunilor Unite și promovează activități de cooperare regională în conformitate cu spiritul, obiectivele și principiile ONU”.

Evidențiind elementele de noutate pe care rezoluția le aduce în acest an, diplomatul român a precizat că documentul conține atât actualizări de substanță, cât și de natura tehnică, inclusiv referiri la efectele pandemiei COVID-19 şi necesitatea ca această criză să primească un răspuns global bazat pe unitate, solidaritate și cooperare multilaterală. Rezoluția salută, totodată, aniversarea a 75 de ani de la crearea Organizației Națiunilor Unite și reiterează importanța pe care cooperarea ONU cu alte organizații internaționale o are în promovarea principiilor Cartei ONU. Nu în ultimul rând, rezoluția prezintă activități și inițiative concrete întreprinse în acest scop, în ultimii doi ani, de către Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră.

Notă:

Procesul de Cooperare la Marea Neagră a fost lansat prin semnarea Declarației de la Istanbul, la 25 iunie 1992, cu obiectivul de a accelera dezvoltarea economică și socială a statelor membre, în scopul realizării unui grad superior de integrare în economia europeană și mondială, prin intensificarea cooperării multilaterale și folosirea avantajelor care decurg din proximitatea geografică și complementaritatea economiilor naționale.

La 5 iunie 1998, statele participante au semnat Carta OCEMN, marcând transformarea inițiativei politice într-o Organizație internațională cu caracter regional. În prezent, OCEMN cuprinde 13 state membre, respectiv Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Federația Rusă, Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, Serbia, Turcia şi Ucraina.

România este stat fondator al OCEMN și a preluat mandatul de Președinție-în-Exercițiu la data de 1 ianuarie 2020, pentru a șasea oară de la instituționalizarea Organizației, în anul 1992. Mandatul a fost prelungit, în condiții excepționale, până la 31 decembrie 2020, în scopul asigurării continuității președințiilor-în-exercițiu ale organizației.

Sub motto-ul ,,Bridging Shores  Enhancing Cohesion”, Președinția-în-Exercițiu a României a acționat în cursul anului 2020 în vederea impulsionării cooperării orientate spre rezultate tangibile pentru regiune, mai ales în contextul confruntării acesteia cu provocările fără precedent legate de pandemia de COVID-19. Astfel, România s-a implicat activ, în colaborare cu Secretariatul Organizației și cu statele membre, pentru stimularea încrederii reciproce și încurajarea unui dialog autentic și constructiv, creșterea profilului și relevanței Organizației, dezvoltarea unei cooperări flexibile și pragmatice între OCEMN și UE, acordând o atenție deosebită domeniilor cheie pentru dezvoltarea economică sustenabilă a regiunii: transporturi și conectivitate; protecția mediului înconjurător; schimbări climatice și energie verde; competitivitate.

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni