Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

29 mai 2024

COMUNICAT DE PRESĂ


Aradul continuă să promoveze autentice valori pentru atunci când Narațiunea pleacă în vacanță. Editura si Tipografia Gutenberg Univers Arad îi cinstește activitatea și îi publică a doua carte domnului col. (r). dr. lect. ing. Constantin Avădanei. O carte cu un titlu pe cât de generos, pe atât de frumos „VALENȚE UMANE DINTR-UN UNIVERS APARTE. Trăiri interioare și exterioare ale unui militar de carieră” (Gutenberg Univers, Arad, 2020).

Cartea s-a dorit a fi o Culegere de Studii și comunicări desprinse din Lucrări de Științe militare, Științe istorice, Științe tehnice, Cultură, Învățământ, Divertisment ş.a. publicate începând cu anul 1985 în diferite reviste, ziare, alte cotidiane de larg și cetățenesc interes cum ar fi: Unirea – Viena, Condeierul Diasporei – Salzburg, Austria, Foaia Codrenilor – Mesici, Serbia, Unirea – Alba Iulia, Observatorul Militar, Rezervistul Militar, Rezervistul Sibian, Origini, România Eroică, Dacoromania, Buletin de Carei, ASTRA, Gutenberg, universul cărţii – Arad, Anuarul Învățătorilor Bănățeni, Mărturii Maramureșene, Litera 13, Analele Aradului, Cugir.info, InfoEst.ro – Brăila ş.a.

Constantin Avădanei a publicat 80 de Studii și comunicări de specialitate pe teme inginerești, fiind inginer, dar şi cu o carieră militară demnă de urmat. Cartea nou apărută consfințește un efort uman, acela de a-și plămădi Viața în OPERA SCRISĂ, mărturie stând ITINERARUL ALFABETIC în care se înscriu Adevăruri, Bătălii, Comemorări, Domnitori, Eroi, Evocare, Istorie, Înaintași, Glorie, Jertfă, Momente, Monumente, Popasuri, Patriotism, Rezerviști, Slavă, Veterani ş.a.

Constantin Avădanei se dedică necontenit cauzei nobile care l-a înzestrat cu o calitate Idealul Marii Uniri, fiind Președintele Grupului de Inițiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia-2018”. De asemenea, este Redactor RtvUnirea International Viena și face parte din Colectivul de redactori al Stației pivot Radio Arad. Este prezent în Colective de Redacție al multor publicații din țară și străinătate, precum și un colaborator valoros (Dacoromania, Unirea – Viena, Condeierul Diasporei – Salzburg, Austria, Gutenberg, universul cărţii, ş.a.) Calitatea de scriitor la un debut târziu, dar de certă valoare, spulberă graba prin care un cerc restrâns ar fi contestat lipsa operei Domniei Sale, iar din prisma noastră, de colaboratori și consilieri editoriali, îi susținem și promovăm acest demers scriitoricesc (confirmând că și alte volume sunt în pregătire).

Se cuvine a fi consemnat și faptul că la această nouă apariție editorială, din Caseta redacțională fac parte Florica R. Cândea – editor de carte, referent – Ioan Godja, Gabriel Rustoiu – prefațator, Gabriela Marco și Ioana Nistor – redactori de carte, corector Carina A. Baba, Postfața, O posibilă Schiță de portret – Florica R. Cândea, Ecaterina Mehesz – Dtp și Concepția copertei, Foto imagologie – Octavian Mircea Boran, Mircea Irimescu, Ioana Nistor. Cartea conține 300 de pagini, în conținut fiind inserate 176 de imagini care provin din arhiva personală a familiei Constantin Avădanei, reproducând şi fotografii surprinse de Mircea Octavian Boran, Mircea Dan Irimescu şi Ioana Nistor. De asemenea, au fost selectate riguros extrase din publicații demne de a contura o mare personalitate a unui reprezentant militar, însă facem mențiunea că volumul este cvasi-exhaustiv, în sensul că autorul încă deține materiale ilustrativ-imagologice pentru încă un volum de mare forță documentară.

Se cuvin mulțumiri tuturor! Se cuvin felicitări autorului, pe care îl așteptăm, conform unor discuții de grup, cu alte volume, de pildă, un Jurnal olograf, un volum despre cariera inginerească, un volum al vieții familiei și formării ca om. Se cuvine, ca o concluzie firească, a adăuga că a doua carte, în mai puțin de o lună, consfințește un palmares ca o atitudine față de valențe umane înfășurate în coperte de carte.

De fapt, coperta a fost inspirată din două culori bine alese și asezonate cu ținuta de gală din diferite trăiri ale autorului, alb și albastru indigo, asemeni unui zbor uman spre un celest ideal, aservirea unui popor. Cele două aripioare care învelesc copertele conțin cuvinte-elogii față de preocupările autorului ale redactorilor de carte, prof. Ioana Nistor și Gabriela Marco, doctor în istorie. Coperta IV relevă preocupările autorului printr-un Extras din Prefața semnată de dr. Gabriel Rustoiu (în limbile română şi engleză), director general al Muzeului Național al Marii Uniri, Alba Iulia.

Dorim cărții un minunat parcurs de lectură, precum cel în atitudini al autorului.

A consemnat, Florica R. CÂNDEA

Redactor cultural RtvUnirea International Viena

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni