Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

17 iunie 2024

COMUNICAT DE PRESA


Parlamentul European a găzduit în perioada 10-11 aprilie evenimentul 
ExpoRomânia Bruxelles, organizat la inițiativa Asociației Internaționale 
a Întreprinderilor Creative, în contextul preşedinției României la 
Consililul Uniunii Europene.La eveniment au fost prezenți europarlamentari, reprezentanți ai 
Ambasadei României şi ai Institului Cultural Român din Bruxelles, 
Inaltpreasfințitul Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei 
Occidentale şi Meridionale, cât şi un numeros public român şi belgian.

Expoziția de pictură a marelui Horia Bernea, vernisată de teologul 
Costion Nicolescu, expoziția de străvechi costume tradiționale din 
colecția muzeografului Marius Matei, expunerea despre Vlad Țepeş a 
istoricului Vasile Lupaşc, expoziția de fotografie „Personalități 
româneşti” prezentată de Asociația Românilor din Belgia, expoziția de 
carte a Institului Cultural Român din Bruxelles, conferințele, dansurile 
şi cântecele tradiționale, concertul la nai şi pian susținut de artiştii 
Raluca Pătuleanu şi Pavlov Deian, cât şi concertul grupului psaltic 
Tronos al Catedralei Patriarhale din Bucureşti care a încheiat 
evenimentul, au fost tot atâtea momente care au încântat şi emoționat, 
şi care au adus sau readus în atenția publicului valori culturale 
româneşti de o incontestabilă frumusețe.

Proiect de identitate națională, ExpoRomânia Bruxelles a avut ca 
obiectiv promovarea imaginii României în Europa în contextul 
președinției României la Consiliul Uniunii Europene şi descoperirea sau 
redescoperirea valorilor comune ale culturii românești și ale celorlalte 
culturi europene.

S-a urmărit, de asemenea, sensibilizarea factorilor de decizie politici 
la rolul benefic al artei, ca limbaj universal translingual, în buna 
comunicare dintre națiunile europene, în vederea încurajării promovării 
acestei comunicări, cât şi punerea în lumină a rolului frumosului în 
construirea unei lumi europene a concordiei și a culturii, ca valoare de 
bază a unei civilizații rodnice a secolului al XXI-lea.

 

*Printre partenerii media au fost si RTV Unirea și AJRP

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni