Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

21 iunie 2024

Încheierea Sesiunii Comisiei ONU pentru Dezarmare și Securitate Internațională, sub președinția României


COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 4 octombrie – 8 noiembrie 2018 s-au desfășurat, la New York, lucrările sesiunii plenare a Comisiei ONU pentru Dezarmare și Securitate Internațională (Comisia I), prezidată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga. Considerată una dintre cele mai dificile din ultimii ani, actuala sesiune a Comisiei I s-a desfășurat într-o atmosferă caracterizată, pe alocuri, de schimburi dure de replici între diferite state membre pe subiecte de securitate internațională, precum și de un volum de lucru substanțial crescut față de anii precedenți, datorită interesului sporit al delegațiilor naționale de a își promova pozițiile în acest for.

Astfel, pe parcursul celor cinci săptămâni ale sesiunii, au fost audiate 130 de declarații în segmentul dedicat dezbaterilor generale și un număr record de 354 de declarații în dezbaterile tematice, structurate pe cele șapte paliere de activitate ale Comisiei I. Comisia a adoptat, totodată, 68 de rezoluții.

La finalul sesiunii, participanții au salutat „activitatea remarcabilă”, „înaltul profesionalism al președintelui Comisiei și al echipei sale”, „performanța excelentă în ducerea la bun sfârșit a unei sesiuni deosebit de intense” și „abilitatea de a gestiona poziții uneori radical diferite ale marilor actori internaționali”, aprecieri ce reconfirmă prestigiul de care România se bucură în cadrul ONU.

Subliniind atașamentul profund al României la principiile multilateralismului, tradiția de lungă durată și experiența solidă a țării noastre în coordonarea diferitelor organisme și procese din cadrul ONU, diplomatul român a arătat, în alocuțiunea de încheiere a sesiunii, că evoluțiile actuale în domeniul securității internaționale au avut un impact vizibil asupra atmosferei de lucru. În același timp, numărul mare de rezoluții adoptate, precum și numărul record de declarații ale statelor membre au demonstrat importanța activității Comisiei: „Evoluțiile în domeniul dezarmării și securității internaționale depind de voința țărilor membre, iar maniera de raportare a statelor la activitatea Comisiei influențează major capacitatea acestui organism ONU de a sprijini eforturile internaționale pentru o lume mai pașnică și mai sigură”.

Ambasadorul Ion Jinga a remarcat, totodată, că: „Dialogul reprezintă un instrument esențial pentru realizarea obiectivelor comune și este deosebit de important ca principiile fundamentale ale cooperării internaționale, inclusiv recursul la multilateralism ca modalitate privilegiată de gestionare a problemelor, să fie respectate”.

Informații suplimentare

Comisia I este unul dintre cele șase organisme principale de specialitate ale Adunării Generale a ONU, în cadrul căreia sunt reprezentate toate statele membre ale Organizației. În desfășurarea activității, Comisia are ca obiectiv promovarea principiilor generale de cooperare între state pentru menținerea păcii și securității internaționale, precum și consolidarea stabilității globale prin reducerea armamentelor.

Portofoliul Comisiei I include toate aspectele din sfera de aplicare a Cartei ONU referitoare la funcțiile și competențele oricărui organ al Organizației Națiunilor Unite în domeniile dezarmării și amenințărilor globale la adresa păcii. Activitatea sa acoperă șapte domenii (clustere) tematice: Arme nucleare; Alte arme de distrugere în masă; Spațiul extra-atmosferic (aspecte privind dezarmarea); Arme convenționale; Alte măsuri de dezarmare și securitate internațională; Dezarmare regională și securitate; Infrastructura instituțională a dezarmării.

România deține, prin Reprezentantul Permanent la ONU, președinția Comisiei I până în luna septembrie 2019. Biroul Comisiei I este format din reprezentanți ai celor cinci grupuri geografice (în actuala sesiune, câte un diplomat din Portugalia – pentru Grupul Vest European, Brunei Darussalam – pentru Grupul Asia-Pacific, Guyana – pentru Grupul America Latina și Caraibe și Mali – pentru Grupul African, Grupul Est-European fiind reprezentat de către România). Echipa președintelui Comisiei a inclus reprezentanți ai Secretariatului ONU (Department of General Assembly, UN Office for Disarmament Affairs, Office of the President of the General Assembly, UN Office for Legal Affairs), precum și doi tineri diplomați din cadrul Misiunii Permanente a României la ONU.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni