Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

Comisia pentru Dezarmare şi Securitate Internaţională a ONU prezidată de România şi-a început lucrările celei de a 73-a sesiuni


COMUNICAT DE PRESĂ

La 8 octombrie 2018 s-a desfăşurat, la sediul ONU din New York, prima reuniune formală din cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Comisiei pentru Dezarmare şi Securitate Internaţională (Comisia I), prezidată de Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga. În cadrul acesteia, au luat cuvântul, alături de ambasadorul român, Preşedintele Adunării Generale a ONU, María Fernanda Espinosa Garcés, Înaltul Reprezentant ONU pentru Dezarmare, Izumi Nakamitsu, precum şi şefii delegaţiilor naţionale din Indonezia (în numele Mișcării de Nealiniere), Norvegia (în numele Statelor Nordice), Africa de Sud (în numele Coaliției pentru o Nouă Agendă), Filipine (în numele ASEAN), Maroc (în numele Grupului Statelor Africane), Tinidad și Tobago (în numele Comunității Caraibiene), Uniunea Europeană, Mexic, Irak, SUA, Egipt și Siria.

În intervenţia sa, ambasadorul Ion Jinga a arătat că: “În ultima perioadă, amplificarea tensiunilor în relaţiile internaţionale a devenit îngrijorătoare, de aceea rolul ONU în promovarea dialogului şi cooperării – în calitatea sa de cel mai important forum multilateral universal – este crucial. Comisia I este organismul unde statele membre ONU se reunesc pentru a evalua progresele, dar şi eşecurile înregistrate în anul precedent în toate domeniile ce ţin de dezarmare şi neproliferare, precum şi pentru a planifica acţiunile viitoare în materie. Dezarmarea şi neproliferarea sunt cele două faţete ale aceleiaşi monede, de aceea ele trebuie promovate în paralel”.

În context, ambasadorul român a salutat iniţiativa “Agenda pentru Dezarmare” a Secretarului General al ONU, António Guterres, care plasează dezarmarea, controlul armamentelor şi neproliferarea în centrul eforturilor de promovare a păcii şi securităţii globale. Precizând că o oportunitate majoră de reducere a diferenţelor între pozițiile statelor membre şi de identificare a unui teren comun de acţiune o reprezintă Conferinţa de Revizuire a Tratatului de Neproliferare programată a avea loc în anul 2020 (2020 NPT Review Conference), a condamnat utilizarea armelor chimice, arătând că cei vinovaţi trebuie să răspundă, pentru a se evita repetarea unor astfel de violări grave ale dreptului internaţional.

Menţionând atmosfera încurajatoare din Grupul Experţilor Guvernamentali pentru prevenirea cursei înarmarilor în spaţiul extra-atmosferic şi consensul din cadrul celei de-a şasea Conferinţe de Revizuire a Implementării Programului ONU privind comerţul ilicit cu arme mici şi uşoare, Preşedintele Comisiei I a subliniat că se impune o abordare integrată a problematicii reglementate de Tratatul privind Comerțul cu Armament (Arms Trade Treaty), alături de aspecte ce ţin de securitatea umană, protecţia civililor şi dezvoltare, astfel încât securitatea durabilă să fie însoţită de dezvoltarea durabilă promovată prin Agenda 2030.

Ambasadorul Ion Jinga s-a referit şi la maniera în care România înţelege să îşi exercite rolul de Preşedinte al Comisiei I: “Ţara mea are o lungă tradiţie de mediator imparţial şi de promotor al păcii prin diplomaţie. Ca parte a tuturor acordurilor multilaterale majore în domeniul limitării armamentelor şi dezarmării, România a dovedit determinare în a facilita identificarea de soluţii la probleme care ameninţă pacea şi securitatea internaţională. De aceea, în calitate de Preşedinte al Comisiei I, ne vom concentra pe trei aspecte esenţiale pentru o sesiune de succes: vom acţiona ca honest broker, vom căuta consensul ori de câte ori acesta va fi posibil şi vom promova o atmosferă de încredere şi colaborare între delegaţii. Sesiunea Comisiei I are loc în sediul ONU şi cred că spiritul ONU – caracterizat de respect reciproc, înţelegere și consens – trebuie să guverneze şi reuniunile noastre”.

Informații suplimentare:

Cea de a 73-a sesiune a Comisiei pentru Dezarmare şi Securitate Internaţională a ONU cuprinde o agendă bogată, structurată în trei segmente distincte: Dezbaterea Generală, în intervalul 8 – 17 octombrie; Discuţii Tematice pe cele şapte domenii ce intră în competenţa Comisiei I, care vor avea loc în perioada 17 – 31 octombrie (Arme nucleare; Alte arme de distrugere în masă; Spaţiul cosmic; Arme convenţionale; Alte măsuri de dezarmare şi securitate internaţională; Dezarmare regională şi securitate; Infrastructura instituţională a dezarmării); şi Adoptarea Rezoluţiilor şi Deciziilor, în intervalul 1 – 8 noiembrie 2018. Reuniunea din 8 octombrie a fost precedată de o întâlnire organizatorică desfășurată la 4 octombrie, în cadrul căreia Comisia I a adoptat agenda şi programul de lucru, precum şi componenţa panelului la nivel înalt ce va avea loc la 17 octombrie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni