Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

19 iunie 2024

Limba română în programa academică a Colegiului Europei din Bruges


Comunicat

Institutul Cultural Român Bruxelles organizează pentru studenţii Colegiului Europei din Bruges cursuri de limba română pe durata anului academic 2017-2018. Cursurile încep la 18 septembrie a.c., şi se adresează tuturor studenţilor interesaţi de limba şi cultura românească.

Orele de limba română ca limbă străină (nivel debutant) sunt structurate conform cerinţelor Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine şi respectă repartiţia echilibrată a celor patru competenţe de comunicare (ascultare, citire, vorbire şi scriere). Aria tematică a cursului de limba română răspunde domeniilor academice aplicate ale studenţilor (ştiinţe politice, drept european, administraţie publică europeană) şi vine în întâmpinarea nevoilor profesionale ale tinerilor în curs de formare. La sfârşitul modulului de limba română, studenţii primesc un certificat lingvistic după susţinerea unui test de evaluare a competenţelor lingvistice.

Departamentul de Limbi Străine al colegiului prevede studiul disciplinelor în sistem bilingv (engleză-franceză) şi încurajează dobândirea de cunoştinţe lingvistice variate. Limba română este inclusă ca limbă opţională alături de germană, italiană, spaniolă și neerlandeză. Înfiinţat în 1949, Colegiul Europei din Bruges (College of Europe) oferă programe de studii postuniversitare care pregătesc viitorii funcţionari ai Uniunii Europene.

Nouă studenţi internaţionali au absolvit cursurile de limba română pe durata celor trei ani de parteneriat academic ICR Bruxelles – Colegiul Europei din Bruges.

Proiectul se încadrează în strategia ICR Bruxelles de promovare a limbii române şi de cultivare a parteneriatelor cu instituţii prestigioase din BeNeLux.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni