Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

Hope/Corina Sârbu


Galeria Odeon şi Dana Art Gallery (Teatrul Odeon, Calea Victoriei nr. 40 – 42, Bucureşti) vă invită marţi, 9 mai 2017, ora 19.00, la vernisajul expoziţiei de instalatie HOPE, a artistei Corina Sârbu. Expoziţia poate fi vizitată în intervalul 9 Mai şi 1 Iunie 2017.

În situaţii dure de viata, este foarte greu să rămâi concentrat pe lucrurile care contează cu adevărat. Aspectele și efectele negative ale suferinţei ne copleșesc de multe ori, și astfel cădem în deznădejde. Iar situaţiile sunt multe și diverse. Istoria ne arată totuși că omul poate depăși și cele mai cumplite tragedii sau calamităţi. Astfel că există un rezervor universal valoros din care putem învăţa cu toţii atunci când avem nevoie. Iar Speranţa este cea care ne îndeamnă mereu să privim în jurul nostru și să căutam o soluţie, oricât de grea este viaţa.

Poate că uneori nu putem sau poate că alteori ignorăm semnalele ei, însă ea ne este aproape întotdeauna. Trebuie doar să nu uităm acest lucru. Speranţa face parte din experienţa noastră istorică dar și din structura noastră interioară, pentru că natura a considerat esenţial ca noi oamenii să fim înzestraţi cu beneficiile ei.

Aceasta expoziţie de instalaţie propune un scenariu fictiv dur, pe care îl putem lua ca exemplu atunci când alunecăm în braţele deznădejdii, și din care putem învăţa ca în viaţă trebuie să sperăm. Mai ales ca de multe ori soluţia problemelor noastre poate veni din direcţii la care nu ne așteptăm și care ne uimesc prin simplitatea și frumuseţea lor salvatoare. Așa că speraţi!

 

Corina Sârbu, artist/designer

 

Odeon Gallery and Dana Art Gallery Odeon Gallery (Odeon Theatre, no 40-42 Calea Victoriei St., Bucharest) invites you on the 9th of May, 2017, 19.00 o`clock, at the opening of HOPE installation art exhibition, of the artist Corina Sârbu. The exhibition will be open from the the 9th of May to the 1st of June 2017.

 

In harsh life situations it is difficult to stay focused on what really matters. The negative aspects and effects of suffering are overwhelming and we easily slip in disbelief. And the scenarios are many and diverse. But history shows us that us humans can overcome the most terrible tragedies. Thus we can understand that there is a universal reservoir from which we can all learn when we feel the need to. And Hope is always there, telling us to look around and search for a way through, no matter how hard life is.

Maybe sometimes we can`t or we just ignore its signals, but Hope is always near. We just have to remeber that. Hope is part of our historical experience but also part of our inner structure, because nature felt it essential that us humans need to receive its benefits.

This installation art exhibition presents us with a harsh fictional scenario, which we can take as an example when we slip in the arms of disbelief, and from which, we can learn that in life we must have hope. Especially when considering that the solution for our problems may arise from directions which we did not expect and which amaze us with their simplicity and salvaging beauty. Thus, have Hope!

 

Corina Sârbu, artist/designer

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni