Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

21 iunie 2024

Proiectul național românesc în orizontul secolului 21: reinterpretări și reevaluări la centenarul publicării lucrării Istoria civilizației române moderne de Eugen Lovinescu


7 mai 2024

Comunicat de presă

Academia Română lansează miercuri, 8 mai 2024, un dialog-dezbatere la nivel național privind proiectul național-statal-cultural român în secolul 21. Dezbaterea va implica un larg parteneriat instituțional, care include un număr important de instituții culturale și academice și are ca sursă o lucrare fundamentală a culturii române, ce constituie un reper nu doar intelectual, ci și ideologic: Istoria civilizației române moderne, de E. Lovinescu, de la a cărei publicare se împlinesc 100 de ani.

Lansarea dezbaterii va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 9:30. Vor lua cuvântul: acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, acad. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, acad. Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române, acad. Mircea Martin, profesor emerit la Facultatea de Litere, Universitatea din București.

Luând ca reper tezele și ideile avansate de Lovinescu, precum și de întreaga pleiadă de gânditori români care s-au aplecat din unghiuri complementare sau opuse asupra fenomenelor discutate și teoretizate de acesta în influenta sa lucrare, Academia Română și partenerii săi vor organiza de-a lungul anilor 2024 și 2025 o serie de evenimente publice în care mediul academic, intelectual și publicistic românesc este chemat să discute, evalueze, reconsidere, redefinească și elaboreze marile teze și teme ale acestei perene dezbateri naționale.

Evenimentele vor include prelegeri, mese rotunde, expoziții, reeditări, dar și publicații noi, lansări de carte și prezentări de lucrări, dezbateri ale cercetătorilor, profesorilor, intelectualilor și publiciștilor din România și străinătate, axate pe un set de teme și un program de lucru care vor fi anunțate public pentru fiecare eveniment în parte. Toate manifestările vor fi deschise publicului larg.

În discuție nu vor fi doar tezele și teoriile lui E. Lovinescu, ci și întregul set de teorii, perspective și abordări alternative sau complementare care au fost dezvoltate și discutate în sfera culturală, intelectuală și academică românească în ultimii o sută de ani.

Acest demers urmărește să aducă o contribuție dublă:

(a) Pe de o parte, la relansarea și revigorarea demersurilor de cercetare și contribuție academică și intelectuală la înțelegerea istoriei, naturii și identității societății și statului românesc în lumea contemporană.

(b) Pe de altă parte, proiectul își propune să contribuie în mod direct la modul în care discursul public și dezbaterea publică în România abordează problemele majore cu care se confruntă din punct de vedere practic societatea română de azi și statul român contemporan, în noile circumstanțe istorice ale secolului 21.

Academia Română dorește ca acestă inițiativă să contribuie la consolidarea dialogului cultural și academic în România, oferind o platformă pentru diseminarea ideilor și promovarea discuțiilor critice și constructive, dincolo de clivajele doctrinare, ideologice sau politice.

Partenerii anunțați în proiect sunt: Academia Europaea, Casa Majestății Sale, Academia de Științe a Moldovei, Uniunea Scriitorilor din România, Banca Națională a României, Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională a României, Biblioteca Central Universitară din București, Muzeul Național al Literaturii Române, Muzeul Municipiului București, KPMG România.

Biroul de comunicare al Academiei Române

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni