Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

17 iunie 2024

„Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente“ Conferință științifică organizată de INST


Comunicat de presă

14 martie 2023

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române organizează conferința științifică „Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente“. Evenimentul va avea loc joi, 16 martie 2023, începând cu ora 9:30, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române din Calea Victoriei nr.125, București.

Conferința este organizată prin intermediul Centrului de Studiu al Ideologiilor Totalitare „Hannah Arendt“, structură nou creată în cadrul INST, care oferă cadrul de analiză a curentelor politice totalitare, precum fascismul și comunismul. În cadrul noului centru de cercetare activează istoricii din cadrul INST, dar se pot asocia și specialiști în studiul fenomenului totalitar din țară și străinătate.

După încheierea Marelui Război, Europa a fost zguduită de apariția unei noi ideologii radicale, fascismul, care promitea revitalizarea societăților ce purtau încă trauma conflictului. După exemplul din Italia, fascismul a devenit în timp o mișcare paneuropeană, iar nazismul a generat al Doilea Război Mondial. Ideile fascismului interbelic nu au dispărut, au rămas într-o formă subversivă și în perioada Războiului Rece, fiind revitalizate în ultimele decenii. România a fost parte a acestui fenomen european, prin forța politică a extremei drepte, Mișcarea Legionară.

Conferința va fi deschisă de prof. Constantin Iordachi, de la Universitatea Central Europeană, care va susține prelegerea cu titlul Legiunea „Arhanghelul Mihail“, o organizație fascistă sau de extrema dreaptă? Noi perspective teoretice și comparative. Președinte al Asociației Internaționale pentru Studii Comparative ale Fascismului (http://www.comfas.org/), profesorul Iordachi este autorul volumului The Fascist Faith of the Legion „Archangel Michael“ in Romania, 1927-1941. Martyrdom and National Purification, publicatrecent la editura Routledge.

Organizată în două secțiuni, conferința „Un secol de fascism european: traume vechi, fantasme recente“ reunește cadre didactice de la Universitatea din București și Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, specialiști de la Institutul Național pentru Studiul Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman“, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Autoritatea Electorală Permanentă și cercetători de la Academia Română, reprezentată de Institutul de Istorie „George Barițiu“ din Cluj-Napoca și Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Reputați istorici vor prezenta comunicări dedicate analizei extremei drepte din România interbelică, guvernării național-legionare (1940-1941), instrumentării problemei legionare de către Partidul Comunist Român, descrierii fenomenului neo-fascist în Europa contemporană.

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST), cu sediul în București, este unitate de cercetare în cadrul Academiei Române și a fost înființat pe 3 aprilie 1993.

Accesul la eveniment este liber.

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni