Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

O ceremonie de suflet: dezvelirea bustului regretatului jurnalist Doru Dinu Glăvan


Într-o atmosferă de pioasă reculegere, pe 12 iulie 2022, începând cu orele 14:00, a avut loc în București, la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în prezența unui numeros public, dezvelirea bustului fostului Președinte al breslei jurnalistice, Doru Dinu Glăvan.La acest eveniment, desfășurat sub semnul recunoștinței pentru ctitorul modern al celei mai vechi și mai puternice Uniuni de creație a ziariștilor profesioniști, au participat personalități de frunte ale U.Z.P.R., invitați prestigioși, trimiși ai unor posturi de radio și televiziune.În sala Uniunii, devenită neîncăpătoare, părea că plutea glasul și spiritul celui ce a fost cunoscutul jurnalist, neobositul luptător pentru drepturile membrilor acestei Uniuni, sufletul atâtor inițiative, care au dat breslei sentimentul de responsabilitate față de misiunea socială a presei, încredere în rolul și obligațiile ei de serviciu public foarte necesar în lumea de astăzi.Realizând o punte de legătură între tradiție și contemporaneitate, sesizând mutațiile capitale care au conferit presei noi dimensiuni și noi misiuni, Doru Dinu Glăvan a înțeles să fie un ostaș neînfricat pe baricadele bătăliei pentru adevăr și dreptate. Dedicat cu pasiune acestui rol de paznic de far al jurnalismului angajant, fostul Președinte și-a dus cu demnitate și curaj greaua luptă.Deschiderea evenimentului a fost făcută de Părintele Teoctist Moldoveanu, starețul Mănăstirii Plăviceni, care a sfințit bustul prin rostirea unei rugăciuni. În scurtul său cuvânt, cuviosul părinte a rugat pe cei prezenți să păstreze vie memoria celui pe care l-a numit „smeritul Doru Dinu Glăvan, cel care ne-a unit aici și ne va uni și în viitor”.În continuare, jurnalistul Miron Manega a rugat asistența să păstreze un moment de reculegere în memoria celui comemorat, iar cunoscutul muzician Adrian Naidin (un André Rieu al violoncelului) a interpretat o piesă muzicală dedicată lui Doru Dinu Glăvan, inspirată de versurile lui Miron Manega.Apoi a luat cuvântul Florin Vașoti, nepotul de soră a lui Doru Dinu Glăvan, care a subliniat prin cuvinte pline de emoție calitățile umane ale unchiului său.În desfășurarea evenimentului, Dr. Marian Nencescu a făcut un expozeu al istoriei presei românești, referindu-se între altele la existența portretului literar, ca gen de creație, atât în literatură cât și în artele plastice, și relevănd că acest bust este o imagine fidelă a celui omagiat astăzi. Vorbitorul evidențiază în continuare portretul moral al regretatului Președinte, subliniind trei trăsături definitorii ale lui Doru Dinu Glăvan: patriotism, dragostea pentru jurnalism și cultul prieteniei. Propune ca maestrul Valentin Tănase să îi realizeze și portretul plastic. În final, a dat citire mesajului Ceciliei Vaipan, fosta parteneră de viață a lui Doru Dinu Glăvan, adresat celor prezenți, în care era subliniat altruismul, dragostea pentru profesie, pentru oameni, mulțumind celor care au făcut posibil acest eveniment. Mulțumiri deosebite adresează familiei Daniela și Constantin Gumann, care a donat bustul Uniunii, operă a sculptorului Romeo Protopopescu (firma NE&RO).A luat apoi cuvântul îndrăgitul jurnalist Șerban Cionoff, care a mulțumit la rândul său soților Gumann pentru această dovadă de solidaritate și de iubire. Prin cuvintele rostite a scos în evidență marile calități ale fostului Președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.Prof. univ. Florin Cristian Gheorghe, matematician, a împărtășit asistenței că l-a cunoscut pe Doru Dinu Glăvan cu prilejul Seratelor Eminescu, și că acesta l-a îndemnat și stimulat să continuie cercetarea arhivelor, pentru a cunoaște biografia lui Eminescu.Ovidiu Zanfir, prezent la eveniment, s-a referit la personalitatea celui omagiat, arătând că moștenirea lăsată de Doru Dinu Glăvan este atât de bogată încât mai trebuie mult timp ca să fie descifrată in integrum, să îi cunoaștem valoarea. Acesta remarcă faptul că, prin bustul ce a fost dezvelit, Doru Dinu Glăvan s-a reîntors acasă.Dorel Vidrașcu, aflat și el printre jurnaliștii prezenți la eveniment, a prezentat contextul în care l-a cunoscut pe Doru Dinu Glăvan, și a mulțumit familiei Gumann pentru darul de suflet făcut, așa cum confrații săi în poiana sufletului lor au înalțat o troiță să mai poată vorbi cu ei, iar Doru Dinu Glăvan să le dea un bob de omenie, pentru a putea scrie mai departe, împreună, istoria clipei. El a încheiat spunând „Doamne Dezînvrăjbește-i pe Români!”.Și alți vorbitori au evocat personalitatea celui omagiat.Spre final, ziaristul Miron Manega, care s-a implicat în realizarea acestui eveniment, a recitat câteva versuri și a mulțumit participanților prezenți la această manifestare omagială.Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști, jurnalistul Sorin Stanciu, prezent activ la întreaga desfășurare a evenimentului, a mulțumit asistenței pentru participare și a îndemnat membrii Uniunii la unitate.A fost de față și familia Daniela și Constantin Gumann, din Salzburg. Daniela Gumann, prestigioasă animatoare a vieții culturale românești din Austria (Președinte al Asociației Scriitorilor Români din Austria) și soțul acesteia, scriitorul și artisul Constantin Gumann, au evocat în cuvintele lor pline de simțire și recunoștință meritele celui dispărut, idei pe care le-au redat cu emoție deplină.Prin acest eveniment, membrii U.Z.P.R. au vrut să își exprime recunoștința pentru principiile morale, pentru sfaturile înțelepte, pentru activitatea plină de dăruire în slujba Uniunii și pentru grija ce a purtat-o Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România cel ce a fost OMUL și JURNALISTUL DORU DINU GLĂVAN.

Tanța Tănăsescu / UZPR

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni