Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

12 iulie 2024

UN APEL LA RAŢIUNE ŞI LA PACE


Cu durere în suflete, dar şi cu îndreptăţită furie, urmărim, cu îngrijorare, escaladarea periculoasă a agresiunii armate ruse asupra Ucrainei, stat suveran prieten.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România condamnă cu îndârjire, acest act criminal, ordonat cu premeditare de către un conducător cu reacţii politice iresponsabile, incompatibile cu secolul în care trăim. În acelaşi timp, ne exprimăm întreaga noastră compasiune faţă de cei care au avut şi au de suferit în urma acestui război, faţă de cei care şi-au pierdut nu numai bunurile, dar şi pe cei apropiaţi lor. rude şi prieteni. Imensele distrugeri pricinuite cu intenţie, dar, mai ales, miile de vieţi pierdute – soldaţi şi civili, bărbaţi, femei şi copii – trebuie să-i determine pe toţi responsabilii politici ai Lumii, întreaga comunitate internaţională să ia o atitudine fermă pentru curmarea atrocităţilor, dar şi pentru responsabilizarea celor care le-au produs.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de situaţia pe care o traversează, în aceste condiţii de război, cei care „servesc” în armata mass media, confruntaţi cu presiuni de tot felul şi faţă de care facem un apel frăţesc de a-şi sluji menirea cu fair-play, respectând obligaţiile noastre deontologice. Desigur, pentru noi libertatea cuvântului, aceea a liberei exprimări este o adevărată credinţă şi religie care trebuie să slujească, şi în aceste vremuri tragice, o informare corectă, dezinteresată, nepărtinitoare a populaţiei.

Cu aceleaşi calde sentimente frăţeşti, suntem cu sufletele, alături de prietenii şi colegii noştri din regiunea Cernăuţiului, membri ai Filialei de acolo a Uniunii noastre, dorindu-le să traverseze cât mai uşor şi fără alte urmări, această perioada dificilă pentru toţi. Sufletele noastre nu sunt împiedicate de nici o graniţă – fizică sau imaginară – pentru a fi alături permanent, de toţi conaţionalii noştri aflaţi în Ucraina , fiind gata, necondiţionat, de a le acorda tot sprijinul.

SORIN STANCIU

preşedinte a.i. al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni