Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

20 iunie 2024

MNAR – Deschidere expoziții 1 Decembrie


Comunicat de presă

                                     1 decembrie 2021

Cu prilejul Zilei Naționale, Muzeul Național de Artă al României inaugurează cinci expoziții eveniment, care aduc în prim plan două personalități remarcabile, din diferite epoci, definitorii pentru cultura din România: Dincolo de legendă. Neagoe Basarab și Pallady 150 – titlu generic care integrează 4 expoziții dedicate pictorului Theodor Pallady.

„Aducem în spațiul culturii de azi nu numai o parte din tezaurul artistic al României dar și o viziune care îl integrează în spiritul contemporanității, în rezonanță cu așteptările publicului larg și chiar dincolo de acestea. Sperăm ca publicul să le viziteze de Ziua Națională, când muzeele noastre sunt deschise și accesul gratuit.” declară Călin Stegerean, directorul general al Muzeului Național de Artă al României.

Dincolo de legendă. Neagoe Basarab

Galeria de Artă Veche Românească

1 decembrie 2021 – 31 decembrie 2022

Curatori: Emanuela Cernea, Iuliana Dumitrașcu

Coordonator: Călin Stegerean

 Expoziție dedicată artei din epoca lui Neagoe Basarab (1512-1521) care marchează 500 de ani de la moartea sa, propunând o lectură insolită a operei sale culturale. Expoziția pune în valoare complexa personalitate a voievodului, autor al primei scrieri literare concepute în spațiul românesc: „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, ctitor al Mănăstirii de la Curtea de Argeș, susținător al unei campanii de patronaj artistic, ale cărei urme sunt reperabile până astăzi, peste tot în lume.

Display-ul expozițional gravitează în jurul unor icoane, comandate de Neagoe Basarab cu cinci veacuri în urmă şi restaurate cu prilejul acestei expoziții. Acestea vor completa ansamblul unic de fresce ale bisericii de la Curtea de Argeș din colecția MNAR, pentru a ilustra standardele ridicate ale școlii de pictură din Țara Românească de la începutul secolului XVI.

Scenografia expozițională sugerează spațiul inventat de meșterii lui Neagoe Basarab şi replicat în marile ctitorii voievodale din spațiul românesc.

Expoziția va integra periodic un recital de poezie cu legenda Meșterului Manole susținut de cunoscuta interpretă Viorica Vatamanu, în regia lui Gavriil Pinte.

Pallady 150

1 decembrie 2021 – 3 aprilie 2022

Coordonator: Călin Stegerean

Sub genericul „Pallady 150” vor fi deschise patru expoziții dedicate aniversării a 150 de ani de la nașterea pictorului Theodor Pallady (1871-1956), unul dintre cei mai importanți artiști români. Expozițiile își propun să prezinte aspecte inedite ale creației sale legate de lucrările aflate în patrimoniul MNAR.

Jurnal Intim

Parterul Galeriei Naționale

Curator: Călin Stegerean

La sediul central din fostul Palat Regal va avea loc expoziția „Jurnal intim” care va ilustra, prin prisma unor însemnări pe care artistul le-a realizat de-a lungul anilor, citate în expoziție, reprezentarea corpului feminin în ipostaze intimiste. Este exclusiv un demers curatorial, al cărui scop este acela de releva complexitatea operei palladiene, prin corelarea scrierilor și lucrărilor artistului.

Titlul expoziției, „Jurnal intim”, este desprins dintr-o mărturisire făcută de Pallady lui Nicolae Tonitza: „Pictura mea e jurnalul existenței cotidiene. Un jurnal intim, în care se desfășoară, fără menajamente pentru mine sau pentru alții, fără panaș și morgă – direct și rapid – pulsul vieții mele, cu variațiile lui fatale, de la un an la altul, de la un ceas la altul…”.

Tot prin prisma paginilor de jurnal, relația sa de prietenie cu Henri Matisse va fi ilustrată cu lucrări ale artistului francez, inclusiv din seria „La Blouse Roumaine”.

Sensul expoziției este, pe de o parte, acela de reconfigura un capitol important din creația lui Theodor Pallady, ilustrat cu lucrări în cea mai mare parte neexpuse de la retrospectiva din anul 1971 și, pe de altă parte, de a releva pasiunea senzuală ca element generator al operei de artă.

Din opera grafică a lui Theodor Pallady

Muzeul Colecțiilor de Artă

Curator: Liliana Chiriac

Asistent curator: Ilinca Damian

La Muzeul Colecțiilor de Artă se va deschide expoziția „Din opera grafică a lui Theodor Pallady” care va conține și celebrul său autoportret, devenit însemnul general al acestor expoziții. Selecția integrează peste o sută de lucrări de grafică realizate în tehnici diferite: creion, acuarelă, guașă, peniță, gravură, abordând o serie extinsă de subiecte: peisaje, nuduri, naturi statice, portrete sau compoziții, din diferite perioade de creație.

Expoziția urmărește o structurare cronologică, astfel dintre lucrările timpurii ale artistului sunt prezente câteva compoziții alegorice din perioada 18961900 și o suită de impresii din Moldova din perioada 19061916, care sunt urmate de peisajele din Franța, în special din „Parisul său”, dar şi din Dobrogea sau București, unde a revenit anual cu participări la expoziții.

O altă categorie de lucrări de grafică semnate de Theodor Pallady integrate în expoziție o reprezintă schițele rapide precum și nudurile feminine realizate în atelier sau în interioare pariziene, datate 19201940.

Zambaccian despre Pallady și Parisul lui Pallady vor fi două expoziții care  documentează relația artistului cu doi colecționari de referință: K. H. Zambaccian și Gheorghe Răut și care vor fi deschise la Muzeul Zambaccian și la Casa Melik.

Casa Melik |  Parisul lui Pallady

Expoziția prezintă o selecție din lucrările lui Theodor Pallady (1871-1956) care au ca subiect imagini ale Parisului unde artistul a locuit cu intermitențe din anul 1890. O parte dintre acestea provin din donația pe care Gheorghe Răut a făcut-o statului român în anul 1968, cuprinzând cele 1200 de piese aflate în apartamentul său parizian, inclusiv 800 de desene ale prietenului său Pallady, cu condiția ca acestea să fie expuse în Casa Melik din București.

Prietenia lui Răut cu Pallady a început la Paris în 1924, cei doi fiind vecini în imobilul de secol XVII din Place Dauphine nr. 12, unde artistul ocupa mansarda cu două camere, iar bancherul restul imobilului. Pallady a locuit aici până în 1940, când s-a întors definitiv în țară.

Muzeul Zambaccian  | Zambaccian despre Pallady

Expoziția își propune să schițeze un portret caracterial al lui Theodor Pallady prin intermediul unor extrase dintr-un articol despre artist pe care colecționarul Krikor H. Zambaccian l-a publicat în volumul „Însemnările unui amator de artă”.

Demersul curatorial propune  un exercițiu de alăturare a tablourilor, la care se face referire, cu o serie de autoportrete realizate de Pallady la vârsta maturității; mereu în linii tăioase și tonuri decise, în consonanță cu caracterul pe care textul prietenului său îl descrie, direct sau indirect.

Aceste expoziții subliniază și importanța colecționarilor în biografia artiștilor, transmiterea operei lor către posteritate datorându-li-se într-o mare măsură.

Deschiderea expozițiilor va avea loc pe 1 Decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României, cu acces gratuit pentru toate galeriile și muzeele MNAR, pentru a pune în valoare misiunea Muzeului Național de Artă al României, de promovare a valorilor culturale naționale.

            Program de  vizitare:

Miercuri – Duminică: 10:00 -18:00

Preț bilet: 12/6/3 lei

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni