Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

13 iunie 2024

CULTURĂ – CLIPE DE FRUMUSEȚE ȘI ÎNĂLȚARE SUFLETEASCĂ


Zi frumoasă de toamnă. Sâmbătă, 11 septembrie 2021, la Biblioteca Județeană „N. M. Spătarul”, Vaslui, a avut loc un eveniment deosebit: Lansare de carte, Arhim. Dr. Ștefan Gușă. Au prezentat: prof. dr. Pavel Toma și prof. Ioan Hodaș.

În deschidere, domnul Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Vaslui, într-o frumoasă alocuțiune, vorbește despre valoarea monografiilor, acestea „au evidențiat o localitate, o mănăstire, o personalitate”. Amintește apoi despre truditorii vasluieni, care au „scormonit” prin arhive, au trudit din greu în căutarea de mărturii. Foarte sugestiv continuă: „Nu se știe când, nu se știe cine, odată, acele lucruri vor ieși de sub tipar și vor fi aduse la cunoștința noastră. Vor fi adevărate documente. Realizatorii de monografii s-au gândit la generațiile ce vor urma.” Continuă cu vorbele lui Dimitrie Gusti: „Marea monografie a țării se naște din micile monografii.”

Despre autor spune că este „un truditor mai aparte al arhivelor, în primul rând”. A făcut „zidirea în timp și în alte județe”, ce va rămâne peste vremuri. Un însemn pentru posteritate. Cartea lansată astăzi este „un adevărat document, mărturii istorice de necontestat.”

Pr. Cosmin Gubernat, delegat din partea Episcopiei Hușilor, a prezentat întreaga activitatea a Pr. Arhim. Dr. Ștefan Gușă, lucrările realizate de-a lungul vieții pastorale prin înălțarea bisericilor și mănăstirilor, a monumentelor istorice, scrieri – opere trainice. Prin opera de pe Movila lui Burcel, loc cu rezonanță, „a marcat istoria locului, o operă care nu este singura. Numele Părintelui îl întâlnim oriunde și dincolo de Prut”. Monografiile sunt căutate de peste generații care își caută originile. Cel mai important este că ele întrețin foarte bine „sentimentul de apartenență”. Trecând pe lângă Movila lui Burcel nu vor vedea doar un deal, ci o mănăstire unde pelerinii se vor opri și se vor închina.

Pr. Gubernat, prin vorba blândă, pătrunzătoare, a reușit să creeze „starea de duminică”, așa cum a denumit-o, a transmis emoții și sentimente de înălțare sufletească.

Domnul prof. dr. Pavel Toma, în cuvântul său, apreciază că monografia, în primul rând, are „ceva deosebit prin persoana celui care a scris-o” și în al doilea rând prin faptul că „este de acest tip, deosebită față de altele”. Face referire la termenii de „zidire” și „ziditor”, gândindu-se la mănăstirile și bisericile înălțate de părinte și „ziditor” în sensul cuvântului scris” – lucrările pentru cele trei doctorate (teologie, filozofie și filologie). Părintele este învestit „cu har”. Cartea este ilustrată cu multe documente, cu toate acestea transmite și un mesaj „care ajunge direct la suflet”, legenda „Movila lui Burcel”. Amintește de inițiativa și strădania Părintelui de a da valoare Movilei lui Burcel și faptul că a devenit și un loc de credință, de importanța toponimiei locului.

Domnul prof. Ioan Hodaș, care a realizat Prefața cărții, reamintește de Nicolae Iorga care a zis că nu vom avea o adevărată istorie a poporului român până când nu vom cunoaște istoria fiecărui sat, a fiecărui județ sau ținut. A prezentat autorul și cartea în versuri, procedeu mai rar întâlnit și a recitat, din creația proprie, poezia „Și dacă..”, fragment:

…………………………………………………….

„Și dacă vitejia, răbdarea-nțelepciunea

Îi sunt virtuți supreme ca și vioiciunea,

De i-au fost dedicate: sculpturi, picturi, lucrări

E tot ce trebuie, lui Ștefan, la imortalizări.

Și dacă azi, Movila icoană a rămas

E că pe dânsa Ștefan are-un demn urmaș

Și numele i-l poartă până și înălțimea

Și fapta de credință ce este mănăstirea.

Și dacă-un bucium sună și azi printre cetini,

E buciumul lui Ștefan, Ștefan din Mălini,

Ce sună către Putna să-i dea Domnului știre,

Că moldovenii săi îl au în nemurire.

Și dacă voievodul e mit și adevăr,

Cum rar se mai găsește între pământ și cer,

E adevăr și Ștefan, părinte-arhimandrit

Ce pentru câte face va deveni un mit.”

„Astăzi este vorba despre Movila lui Burcel. Personalitatea lui Ștefan cel Mare, foarte bine ilustrată și documentată de Părinte în teza de doctorat în filologie: „Ștefan cel Mare și Sfânt: mit și adevăr”. Părintele, îndemnat de iubirea epocii ștefaniene, a studiat și cercetat multe documente legate de Marele Voievod. Tot ce s-a făcut pe Movilă nu a fost ușor, dar ctitorul a fost și este un luptător puternic și inteligent care nu cedează și nu se lasă ușor învins de vâltorile vieții. A fost și este de neclintit în a plămădi istorie, cu simțăminte românești. Pe unde trece pune în valoare locurile pe care calcă.”

Au mai luat cuvântul:

Domnul prof. Ionescu Nicolae a vorbit despre importanța cărții și „osârdia multă” depusă de Părinte pentru a înălța pe Movilă un monument unic de o rară frumusețe: trei cruci, femeia – simbolul „Daciei Romane” și harta României Mari cu semnificații istorice.

Doamna înv. Șerban Doina, în cuvântul său, a afirmat că Părintele a adus din Nordul Moldovei „trăire înălțătoare” pe aceste meleaguri și a recitat versuri despre Ștefan cel Mare.

Domnul prof. Cozma Vasile, posesor a unor documente de valoare privind istoria locurilor, a insistat pe istoria Movilei lui Burcel și a apreciat că de când s-au construit pe Movila lui Burcel biserica și mănăstirea, s-a înălțat monumentul – „acestea domină Valea Vasluiului”. A recitat un fragment din „Apus de soare”, de Barbu Ștefănescu Delavrancea.

Doamna prof. Silvia Hodaș, care a scris Postfața cărții, spune: „Pr. Arhim. Dr. Ștefan Gușă a dorit să lumineze un colț de Univers și a reușit cu multă trudă, de care nu s-a plâns niciodată, să înalțe biserici și mănăstiri pe meleaguri vasluiene dar și locașuri de cult dincolo de Prut: în Cimitirul de la Țiganca, în incinta Spitalului din Leova și în localitatea Ștefan Vodă.

În scurtul răgaz din alergarea sa prin viață, construind și înălțând oaze de închinăciune, s-a așezat la masă, a prins clipa și a conceput lucrări pentru trei doctorate și această carte – document prezentată astăzi.

Cele trei virtuți creștine: credința, nădejdea și dragostea l-au împresurat și l-au însoțit oriunde. Dăruite de Dumnezeu la Botez, au fost sădite în suflet, iar prin voință, fapte bune au fost dezvoltate și cultivate. Și astfel a derulat proiecte la care unii nici nu au visat, măcar. Credința l-a apropiat de Dumnezeu, a fost întărită și dovedită prin realizări ce stau mărturie, în diferite colțuri ale țării. Cu nădejde multă în Dumnezeu, s-a înarmat cu ea și a izbândit în cele propuse. Rugăciunile stăruitoarea au sporit nădejdea. Cea de a treia virtute, dragostea adică năzuința spre tot ce este bun și adevărat, dragostea creștină e putere dumnezeiască revărsată în sufletul său; a rămas în lumină și a reușit să înalțe adevărate monumente, mărturii peste timp care vor răspândi raze de lumină.”

În încheiere Pr. Arhim. Dr. Ștefan Gușă a captat atenția auditoriului rostind cuvinte pline de înțelepciune. Cu multă modestie a spus: „Eram dator să fac asta!” (Referindu-se la antevorbitori care au scos în evidență realizările deosebite.). Precizează câteva date istorice despre movilă și a continuat: „Dacă fiecare am căuta la locul de muncă să punem suflet, să facem ceva, să lăsăm ceva după noi, s-ar schimba multe în țara asta…să rămână ceva după noi. Nu neapărat să scriem! Cine nu poate să scrie, poate pune un pom, poate sădi o vie, poate face un izvor, o fântână”. Din proiectele viitoare enumeră: o monografie a satului Mălini, satul natal și ridicarea un locaș de cult la Țiganca unde „în cimitir sunt 1200 de ostași; de jur împrejur sunt șapte cimitire, dealurile sunt pardosite cu osemintele moșilor și strămoșilor noștri. Vom încerca să facem și o monografie a locurilor istorice”. Apoi într-o frumoasă rostire românească a recitat versuri din Legenda „Movila lui Burcel” și poezia „Dorobanțul”.

Un public minunat, prieteni care l-au sprijinit în demersurile sale (pe lângă cei care au luat cuvântul, fam. primar Agafiței Doru, Săvuc Dan), iubitori ai cărții, împătimiți ai scrisului au ascultat cu emoție. În sală s-a așternut o liniște profundă. Nici respirația parcă nu se auzea de după mască. Ochii exprimau trăirile profunde ce i-au cuprins pe toți. „Sărbătoare de duminică” la fel ca într-un locaș de cult, de astă dată „altarul culturii” din biblioteca vasluiană.

Participanții au ascultat cu sufletul la gură cuvintele celor care au vorbit despre valoarea cărții, valoarea omului, despre valorile umane.

Manifestarea s-a încheiat cu multe felicitări și urări de sănătate adresate Pr. Arhim. Dr. Ștefan Gușă și cu sesiunea de autografe.

12 septembrie 2021, Silvia Hodaș

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni