Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

18 iulie 2024

Statutul Artistului în România Dezbatere organizată de Comisia Națională a României Vineri, 26 februarie 2021, ora 10.30 On-line


Adoptată de UNESCO, la Conferința Generală din 1980, Recomandarea cu privire la Statutul Artistului solicită statelor membre să integreze în legislația națională o serie de principii menite să îmbunătățească statutul profesional, social și economic al artiștilor. Plecând de la o definție largă a noțiunii de artist1 și de la premisa că amintitul statut trebuie să reflecte, deopotrivă, atât recunoșterea generală a poziției în societate, cât și o serie de drepturi concrete, UNESCO recomandă statelor membre să elaboreze norme și politici transversale, care să cuprindă, dincolo de sfera culturii, și pe cea a educației și economiei și care să vizeze, cu precădere, următoarele aspecte:

 • Măsuri de susținere financiară a artistului, mai cu seamă în partea de început a carierei, astfel încât acesta să poată beneficia de o formare adecvată, precum și de posibilitatea de a-și face cunoscută munca;
 • Măsuri de securitate și protecție socială adecvate mediului artistic, ținând seama de caracterul discontinuu al muncii artistice, și, în egală măsură, specifice fiecărui subsector în parte;
 • Măsuri de asigurare și consolidare a expresiei și creativității feminine;
 • Educarea continuă a receptivității publicului și a creativității;
 • Elaborarea unui cadru adecvat pentru asigurarea libertății de expresie artistică, libertății de mișcare, precum și a libertății de asociere și de participare la formularea politicilor publice.

În România există deja o serie de elemente legislative și de demersuri care vizează Statul Artistului printre care putem enumera selectiv: Legea drepturilor de autor, Declaratia comună privind Statutul creatorilor de arta si artistilor interpreti din România, Platforma Cultura vie, lansată, în 2016, la inițiativa Ministrului Culturii, Proiectul Cultura Alternativă, vizând Consolidarea unui statut societal al artistului, autorului, creatorului în România.

Cu toate acestea, cadrul normativ este încă unul dispersat, lipsit de coerență, care nu se achită de sarcina de a proteja corespunzător Artistul și nici de sarcina de a constitui un mediu transparent.

În aceste circumstante, Comisia Națională a României pentru UNESCO, care are printre atribuții sprijinirea cunoașterii pe plan intern și, dupa caz, punerea în practică a Recomandărilor, Declarațiilor şi Convențiilor UNESCO, a organizat o dezbatere privind Statul Artistului în România. Astfel, artiștii, managerii, practicieni și factori de decizie au fost invitați, plecând de la experiențele concrete, precum și de la exemple de bune practici consacrate, și-au exprimat punctul de vedere cu privire la următoarea tematică, ce nu trebuie înțeleasă limitativ:

 • Obstacolele care au îngreunat până în prezent unificarea unui cadru legislativ pentru Statul Artistului;
 • Condițiile efective de muncă și remunerare;
 • Securitatea socială, asigurări de sănate, planuri de pensii;
 • Dreptul la asociere, funcționarea efectivă a Asociaților și Uniunilor de Creatori;
 • Raportul între mediul artistic și cel educațional;
 • Provocările generate de internet și de de procesul de digitalizare a societății.

La masa rotundă au participat :

Anca Constantin van der Zee, manager cultural, președinte asociația Flower Power Romania;

Petru Lucaci, Președinte, Uniunea Artiștilor Plastici din România;

Ionela Șufaru, sociolog;

Vlad Zamfirescu, manager Teatrul “Lucia Sturdza Bulandra”;

Iulia Popovici, Secretar de Stat în Ministerul Culturii;

Rarița Zbranca, manager cultural;

Corina Bucea, manager cultural;

Diana Buzoianu, membru în Comisia camerelor reunite pentru UNESCO

Cătălin Teniță, deputat, membru în Comisia camerelor reunite pentru UNESCO

Dezbaterea a fost moderată de Codrin TĂUT, Subcomisia Cultură CNR UNESCO

linkul cu înregistrarea dezbaterii:

1În textul recomandării, artistul este definit drept orice persoană care creează sau care participă prin interpretarea sa la crearea sau recrearea operelor de artă, care consideră creația artistică ca un element essential al vieții sale, care contribuie la dezvoltarea artei și culturii, care este recunoscută sau încercă să fie recunoscută ca artist, fie că se află sau nu într-un raport oarecare de muncă sau asociere.

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni