Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

20 iunie 2024

SIMFONIA LUMINILOR


Un eveniment caritabil de strângere de fonduri pentru înființarea unui centru de integrare prin cultură!

Data: 22 decembrie

Locaţie: Ambacher Strasse 5, 3051 Unterdambach

Sala Festivă, Campusul Wienerwald

Program: expoziţie orele 14:30

concert: orele 17:30

slujbă: orele 19:00

Intrare: 15 euro, copiii sub 18 ani intrare gratuită

Care este menirea acestui centru? 

Acest centru valorifică în mod practic potențialul celor care se exprimă mai bine și mai clar prin artă, și celor care vor se facă utili, să servească cutlura! Desigur cultura este un termen foarte complex, noi ne referim aici la artele și meseriile implicate în artele spectacolului.

Cum veți realiza integrarea? 

Adolescenții și tinerii cu potențial din toate domeniile de activitate adiacente artelor spectacolului*, în special din zonele defovorizate economic ale Europei pentru început din Estul Europei, care vor să-și dezvolte un talent sau să învețe una din meseriile jos numite, vor putea ieși o perioadă de timp (2-6 semestre) din mediul lor și îi vom aduce într-un cadru armonios și disciplinat precum Campusul Wienerwald. Capacitatea actuală este de 250 de locuri/semestru. Aici pe sistem dual de învățământ, adică școală și loc de muncă pentru cei majori, și respectiv loc de practică pentru cei minori, îi vom specializa în domeniul lor forte, îi vom învăța limbi de comunicare internațională, după care îi vom motiva cu locuri de muncă atractive (prin rețeaua internă). Cei care se decid să rămână în compania noastră îi vom trimite înapoi în locurile de unde provin pe o perioadă minimă de 1-2ani să creeze entități economice și să motiveze să valorifice potențialul local! Ceilalți, cu experiența lor deja primită la Campus, îi vom integra cu ușurință în altă parte!

*aici se pot înțelege, pe lângă artele teatrale, coregrafie, muzică și arte plastice vor deprinde meserii din domenii de activitate din sferele industriei textile, design vestimentar/croitorie, IT programare/grafică/ web design, logistică/Transport, marketing/ PR, electro-mecanică, mecanică, scenografie, inginerie media/Radio TV, Luterie/Construcție/Reparație Instrumente, Domeniul Juristic- Drepturi Autor s.a.s.m.d.

Ce prezentați la primul eveniment din Simfonia Luminilor? 

Vom prezenta ”lumini” șlefuite, dacă pot spune așa! Adică, copii și tineri foarte talentați din zona de explorare propusă anterior, care au avut parte de o educație asemănătoare cu cea propusă în proiect. Copii care acum pe lângă faptul că se exprimă fenomenal prin artă: muzică și artă plastică, cred că bunul Dumnezeu ne-a lăsat moștnire o lume de vis, și vor să aducă lumină în sufletele celorlalți! Desigur nu vor lipsi Lumina și Cuvântul Creatorului, printr-o scurtă slujbă religioasă, și fiindcă este vorba de o simfonie o îmbinare a artelor, încheiem cu arta culinară, puțin gust din Transilvania!

The Harper ´s

3 copii: Anna – 12 ani, Natasha -14 și Jimmy – 16 ani. Toți aceștia cântă la pian încă de la vârste fragede. De asemenea, Natasha și Anna cântă la vioară, iar Jimmy a luat lecții de saxofon. Au participat la un număr de concursuri de pian naționale și internaționale, câștigând diverse mențiuni și premii. Drept urmare, ei au avut privilegiul să cânte în câteva locuri uimitoare, cum ar fi Carnegie Hall din New York, Albert Hall din Londra, Parca Della Musica din Roma și Filarmonica Belarus. Fiind o familie internațională – SUA / Belarus – copiilor le place să studieze limbi străine. Vorbesc limba engleză, rusă și germană, franceză și chineză, și învață muzica în Republica Belarus. Copiii au susținut concerte caritabile în azile de pensionari din SUA, au predat muzică într-o tabără engleză din China. Ei sunt constienți că Dumnezeu i-a înzestrat cu veleitați minunate, și se folosesc de orice oportuniate de a aduce bucurie ascultătorilor.

DUO VISO

Sunt primele două fete dintr-o familie de muzicieni cu 4 copii (Tatăl din România, Mama din Belarus) cu 4: Victoria Sarafie are 13 ani, și Sofia Sarafie are 11 ani. Se opreau din joacă ca să asculte suntele viorii, și fredonau toate temele celebre din Opere și Muzică de Balet! Inevitabil, au început să cânte la Vioară și sub îndrumarea unui artist muzician a Teatrului ”Badische Staatstheater” din Germania au vizitat extern cursurile scolii de Muzică din Ettlingen (Baden-Würtemberg). După o vreme când au început să cânte și la pian, și doreau să învețe mai multă muzică ca să cânte pe mariile scene, a început să fie foarte costisitor studiul extern, iar ca talentul și interesul lor să nu se piardă, au fost îndumate cărte o scoală cu profil de muzică: Colegiul Național de Muzică din Minsk- Belarus unde învață și în prezent! Vorbesc fluent limbile germană și rusă și pot să facă conversație în limbile engleză și română. Au debutat de curând pe scena Filarmonicii din Minsk, și consideră că cele mai frumose cadouri primite vreodată sunt momentele petrecute pe scenă: ”fermecând sufletele ascultătoriilor prin vibrația strunelor”!

BUN…. (Artă vizuală)

deși născut orb, Dumnezeu a ajutat familia Bunescu, și Alexandru a recăpătat Lumina vederii la un ochi, iar îndată ce a reușit să țină un creion în mână nu s-a mai putut opri din desenat. Maeștrii din artele plastice i-au recunoscut genialitatea încă de mic copil, iar după de a urmat cursuriile Liceului de Arte din Sibiu și a Academiei de Arte Vizuale din Cluj România, a devenit unul din promotorii artei conteporane românești, iar una din capodoperele sale „Prinţesa”, lucrarea lui Alexandru Bunescu ce prezintă o locomotivă cu aburi în mărime naturală, este cea mai mare pictură scoasă vreodată la licitaţie şi ar putea intra în Cartea Recordurilor. (Citat www.romanialibera.ro)

Ana Neda, un tânăr talent în adoleșcentă: deși provine din mediul rural crescând doar cu tatăl și bunica ei, și-a găsit puterea de expimare prin pictură. Astfel, felul ei delicat și inofensiv de a privi lumea se regăsește în lucrariile ei!

MULTUMIRI

Trebuie să menționez că acest prim proiect l-am lansat cu mijloace de finanțare foarte modeste, și doar Cerul a îngăduit să întâlnim oameni buni care ne susțin din puținul lor.

Aici țin să mulțumesc în primul rând conducerii și administrației Campusului Wienerwald pentru încrederea acordată, sunt niște oameni deosebiți! Apoi țin să mulțumesc ”sponsorilor” sunt firme și antreprenori mici, prin care am reușit să demarăm publicitatea, și prin serviciile lor sau produsele lor reușim să acoperim parțial necesitățiile defășurării evenimentului. Mulțumim așadar sucursalei ”monosuisse” din Sighișoara, Restaurantului Chen´s din Neulengbach, Cramei Gorgandin din Sibiu, Berăriei artizanale 1717 din Sibiu, Radio Televziunii Unirea și Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni

Mulțumesc în avans tuturor celor ce vor susține acest ”proiect pilot” în cultură, și îi așteptăm la eveniment, sau ne pot susține prin donații:

Nume: ASOCIATIA JOHANNES BRAHMS

Referință: Donatie Proiect Centru Integrare prin Cultura

IBAN EUR: RO21INGB0000999907478457

IBAN RON: RO55INGB0000999907478427

Banca: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

Mii de mulțumiri,

ANDREI SARAFIE vicepreședinte Asociația Johannes Brahms

———————————————————————————————————–

Deutsch

SYMPHONIE DER LICHTER

Eine wohltätige Spendenaktion zum Aufbau eines kulturellen Integrationszentrums!

Was ist der Zweck dieses Zentrums?

Dieses Zentrum nutzt praktisch das Potenzial derer, die sich durch Kunst besser und klarer ausdrücken, und derer, die nützlich sich machen möchten, um dem Kultur zu dienen! Natürlich ist Kultur ein sehr komplexer Begriff, wir beziehen uns hier auf das Kunsthandwerk, und die beteiligte Gewerke und Berufe der darstellenden Künste.

Wie soll die Integrierung stattfinden?

Jugendliche und junge Menschen, die Potentiale aus allen Handlungsfeldern der darstellenden Künste besitzen und zeigen, insbesondere aus den wirtschaftlich benachteiligten Gebieten Europas Osteuropas, die sich ein Talent entwickeln oder eines der unten genannten Berufe erlernen möchten, können sich eine Zeitspanne (2 bis 6 Semester) von Ihrem Umfeld trennen und wir werden sie in ein harmonisches und diszipliniertes Umfeld wie den Wienerwald Campus unterbringen. Die aktuelle Kapazität beträgt 250 Plätze / Semester. Hier im dualen Ausbildungssystem, d.h. Schule und Arbeitsplatz (für Volljährigen) bzw. Praxisort (für Miderjährigen), werden wir sie auf ihr Fachgebiet spezialisieren, ihnen Sprachen der internationalen Kommunikation beibringen, und sie dann mit attraktive Arbeitsplätze motivieren (über das interne Netzwerk). Diejenigen, die in unserem Unternehmen bleiben wollen, werden wir für einen Zeitraum von mindestens 1 bis 2 Jahren zurückschicken, um wirtschaftliche Einheiten zu schaffen, und das lokale Potenzial zu nutzen und anderen zu motivieren! Die anderen können zurückkehren oder wir werden dennen mit ihren bereits erhaltenen Berufserfahrung irgendwo anders integrieren!

* Hier, neben Schauspiel, Choreografie, Musik und bildender Kunst vertehen sich Tätigkeitsfelder aus den Bereichen Textilindustrie, Bekleidungsdesign / Schneiderei, IT-Programmierer / Grafik / Webdesign, Logistik / Transport, Marketing / PR, Elektromechanik, Mechanik, Bühnenbild, Medientechnik / Radio TV, Luterie (Geigenbau) / Konstruktion Wartung Reparatur von Instrumenten, Rechtsbereich – Copyright, Verwertungsrechte usw.

Was präsentieren Sie bei der ersten Veranstaltung der Symphonie der Lichter?

Wir werden polierte „Lichter” präsentieren, wenn ich so sagen darf! Das heißt, sehr talentierte Kinder und Jugendliche aus dem zuvor vorgeschlagenen Forschungsgebiet, die eine ähnliche Ausbildung wie die im Projekt vorgeschlagen hatten. Kinder, die neben der Tatsache, dass sie sich phänomenal durch Kunst ausdrücken: Musik und bildende Kunst, glauben, dass der lieber Gott uns eine Traumwelt hinterlassen hat, und sie wollen Licht in die Seelen der Menschen bringen! Natürlich, wird das Licht des Schöpfers durch einen kurzen Gottesdienst nicht fehlen, und da es sich um eine Symphonie handelt, die eine Kombination der Künste darstellt, schließen wir mit feiner Kochkunst aus Siebenbürgen!

DIE HARPER

Eine Familie mit 3 Kinder: Anna – 12 Jahre, Natasha – 14 Jahre und Jimmy – 16 Jahre. Sie alle spielen schon in jungen Jahren Klavier. Außerdem spielen Natasha und Anna Geige und Jimmy nimmt Saxophonunterricht. Sie nahmen an zahlreichen nationalen und internationalen Klavierwettbewerben teil und gewannen verschiedene Auszeichnungen und Preise. Infolgedessen hatten sie das Privileg, an einigen fantastischen Orten zu spielen, wie der Carnegie Hall in New York, der Albert Hall in London, dem Parca Della Musica in Rom und der Philharmonie in Minsk. Als internationale Familie – USA / Belarus – lernen Kinder gerne Fremdsprachen. Die sprechen Englisch, Russisch und Deutsch, Französisch und Chinesisch und lernen Musik in der Republik Belarus. Die Kinder spielten Benefizkonzerte in US-amerikanischen Seniorenheimen und unterrichteten Musik in einem englischen Camp in China. Sie glauben, dass Gott ihnen viele wunderbare Gaben gegeben hat, und sie möchten anderen Freude bereiten, indem sie diese Gaben bei jeder Gelegenheit nutzen.

DUO VISO

die ersten beiden Mädchen aus einer internationalen Musikerfamilie mit 4 Kindern: Victoria Sarafie 13 Jahre und Sofia Sarafie 11 Jahre. Als kleines Kind freuten sie sich, den Klängen der Violine zu lauschen, und sangen alle berühmten Themen aus der Opern- und Ballettmusik mit! Sie begannen unweigerlich Geige zu spielen, und besuchten unter der Leitung eines Musikers des Badischen Staatstheaters als externe Studium die Kurse der Musikschule in Ettlingen (Baden-Würtemberg). Nach einer Weile, als sie mehr Musik lernen wollten, und sich richtig für die großen Bühnen vorbereiten wollten, hat das externe Studium zu wenig gebracht, und den kleinen Familienbudget war schwer ausgelasstet. Um ihr Talent weiter fördern zu können, müsste man sie in eine Schule mit Hauptfach Musik anmelden: somit das Nationale Musikkolleg in Minsk, Weißrussland! Sie sprechen fließend Deutsch und Russisch und können sich auf Englisch und Rumänisch unterhalten. Sie debütierten kürzlich auf der Bühne der Minsker Philharmoniker und betrachten die Momente auf der Bühne als die schönsten Geschenke, die je erhalten wurden: „Die Herzen der Zuhörer durch das Geigenspiel streicheln zu dürfen”!

BUN = GUT …. (Bildende Kunst)

Obwohl blind geboren, kam das Licht Gottes über das Kind Alexander, und er begann mit einem Auge zu sehen, und sobald er es schaffte, einen Bleistift in der Hand zu halten, konnte Alexandru Bunescu nicht aufhören zu zeichnen. Die Meister der schönen Künste erkannten sein Genie als Kind an, und nach dem Besuch der Kurse der Künstgymnasium in Hermannstadt und der Akademie der bildenden Künste in Klausenburg Rumänien, wurde er einer der Förderer der rumänischen Gegenwartskunst, und eines seiner Meisterwerke „Die Prinzessin” das Werk von Alexandru Bunescu, der eine Dampflokomotive in natürlicher Größe präsentiert, ist das größte jemals versteigerte Gemälde, könnte in das Buch der Weltrekorde aufgenommen werden.

Ana Neda, ein jüngeres Talent im Jugendalter: Sie stammt aus dem ländlichen Raum und wuchs nur mit ihrem Vater und ihrer Großmutter auf. Sie fand die Kraft der Ausstellung durch Malen. Ihre zarte und harmlose Art, die Welt zu betrachten, steckt also in ihren Werken!

DANK

Hiermit muss ich erwähnen, dass dieses erste Projekt, mit sehr bescheidenen Finanzierungsmitteln ins Leben gerufen habe, und nur der Himmel uns erlaubte, wertvolle Menschen zu treffen, die uns wiederum unterstützen. An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei der Leitung und Verwaltung des Wienerwald Campus für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, denn oftmals haben wir aus unserem Wunsch heraus, alles so schnell wie möglich in relativ kurzer Zeit zu organisieren, sie auch außerhalb des Arbeitsplans gestört, und manchmal ihre Ordnung auch gestört! Dann möchte ich mich bei den „Sponsoren” bedanken, bei Firmen und Kleinunternehmern, die uns die Werbemassnahmen ermöglicht haben, und durch deren Dienstleistungen oder Produkte wir Teilweise den Bedarf der Veranstaltung decken können, hier erwähne ich die Filiale der Firma „monosuisse” aus Schäßburg, Chen´s Restaurant in Neulengbach, das Weingut Gorgandin aus Hermannstadt, die Brauerei 1717 aus Hermannstadt, Radio TV Unirea und der Verband rumänischer Journalisten.

Vielen Dank im Voraus an alle, die dieses „Pilotprojekt” in Kulturbereich unterstützen können, und wir freuen uns auf Ihr Besuch! Sie können uns auch durch Spenden unterstützen:

Name: ASOCIATIA JOHANNES BRAHMS

Referenz: DONATIE PENTRU CENTRUL DE INTEGRARE PRIN CULTURA

IBAN EUR: RO21INGB0000999907478457

IBAN RON: RO55INGB0000999907478427

Bank: INGB CENTRALA

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni