Go to ...

Mandri de parteneriatul cu Agerpres

Agentia Nationala de Presa a Romaniei

RSS Feed

13 iulie 2024

Reprezentantul Permanent al României la ONU ales președinte al Comisiei Populație și Dezvoltare


IJ

COMUNICAT DE PRESĂ

Reprezentantul Permanent al României la ONU, Ambasadorul Ion Jinga a fost ales președintele celei de-a 51 sesiuni a Comisiei Populație și Dezvoltare la 7 aprilie 2017. Alegerile au avut loc la încheierea celei de-a 50 sesiuni a Comisiei, New York, 3-7 aprilie.

În intervenția sa, ambasadorul Ion Jinga a subliniat că, în ultimii 50 de ani de activitate continuă, Comisia Populație și Dezvoltare (CPD) a contribuit la implementarea a numeroase politici și programe curajoase destinate oamenilor, femei și bărbați, fete și băieți, în special  celor mai marginalizate și vulnerabile categorii de persoane.

A subliniat caracterul vizionar al Programului de Acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea (ICPD) de la Cairo, și a apreciat activitatea CPD de susținere a realizării agendei ICPD în sectoare prioritare – diminuarea sărăciei, educația fetelor, mortalitatea maternă și infantile, accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv planificare familială, protecția drepturilor de reproducere și multe alte domenii ale Programului de Acțiune.

Ambasadorul român a subliniat prioritatea care trebuie acordată implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Agendei de Acțiune Addis Abeba, împreună cu Programul de Acțiune al ICPD vizând eradicarea sărăciei în toate formele sale, pentru promovarea, respectarea și realizarea egalității de gen și autonomizării femeilor și fetelor, drepturile omului, șanse egale pentru toți, combaterea tuturor formelor de discriminarea, realizarea integrării sociale pentru grupuri marginalizate pe baze egale și consolidarea legislației, politicilor și acțiunilor pe baza drepturilor omului pentru toți, vizând realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

A salutat activitatea Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) și a subliniat necesitatea de a acorda atenție sectoarelor cu realizări minime din cadrul Planului de Acțiune al ICPD. A evidențiat prioritatea care trebuie acordată creșterii resurselor la toate nivelele, în special în educație și sănătate, pentru a asigura educație de calitate și inclusivă la toate nivelele, și pentru ca oamenii să aibă acces la oportunități de educație continuă.

Ambasadorul român a arătat că femeilor sunt cele mai mari victime ale sărăciei, conflictului, violării drepturilor umane în diferite părți ale lumii, în special cele din zonele de conflict, și a subliniat importanța protejării femeilor aflate în aceste circumstanțe.

Referindu-se la tema specială a sesiunii de anul viitor a CPD ”Orașe durabile, mobilitate umană și migrație internațională”, a amintit importanța implementării Noii Agende Urbane, adoptată la 21 octombrie 2016, la Quito, care vizează urbanizarea și administrarea mai bună a orașelor, în care se preconizează că va locui 70% din populația la nivel global până în 2050.

 

Informații de background

Comisia Populație și Dezvoltare este o comisie funcțională a Consiliului Economic și Social al ONU (ECOSOC) al ONU. Membrii Biroului sunt aleși pentru un ciclu de 1 an.

România îndeplinește al doilea mandat consecutiv de membru al Comisiei Populație și Dezvoltare în perioada 2018-2021.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More Stories From News

About Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni